OCR Output

2;·2 -.«-.-.O-«.·..

die-as Skapelfe,
gen des-; ds: de. —- Söndaå

-Bokstafwen Ixr F och
mästen irgexäffar den 30

ers. ¬

N:

Des ngskågande på The-Mem den 5 Febr. dich
- , FRAUNng delk U Ma- ai 18 es,
Hei-weg Sie-IT Drdttnkng E
EIN-A DESIDERIAS Rädeka d. s- Nov.1781s,¬
Des Btlägerk den IS Aug 1798, ¬
. , —- Kröning den De Adg 1829, ·
. stens Kongl Hdghet Kron- Prmsetd dch sHertigen g:f
"" Södermaniand JOSEPH RAW MS
— dieka den 4 JuIii 1799,A-1
Heime-s Kotige. Höghet Keim- Beweises-JOSEPH¬
. « AZA HAXIBIILIANABUQDNTAD Födekse, den
Hi Isik Mart Ist-Js, - -« . ¬
« Deß Bkkageth den 19 JUITii 1823 -»» - «¬
Hosed Kon . Händ Ars-Y:insen Her-Fig GARL
LUDVI E ENIES af Skäne Födelse, den 3
Die-ji 182-5, «- " .
Hans Kon l. Jogbee Arf- Prinsen Hertig FRANS
J GkUs-T1-8 sCABs as Upkand For-elfe, den 18
« UUII z
? Hans Konch Höggjee ArsWrmsen ertig GSCAR
FRLDRICS nf isIeergvtkjeand ödeksep den 21
5

dAUG USSTS af¬

Klar-ne Fodelfe, den-exk¬
dI831, »»

»Aus

Dei famma Trgock ifrän -sz

Hkkis Max-e Keeeng cARL xIv JOHHANS Fo-, I
desse, den 26 Jan.1764, - - «

TC.·«ENIA BåKNHAZ— -.

Hans Kvngl HES hee Axf- - einsen Hertig Lucc- -¬

Detta är, tszgs Håkles fide-e waea diet 584t ifeän Wert- ;
dsg» äe i· Sol- Säcke-In eller SorddaFeFTdFräW

det 58
dekt 41

det w··· ’»

des 46

IX—

det se

det Is«

det ts» »¬

det te

des 8

det . nd . v,

GZMNMDJ MJML7JMZZ-Ä- M- ,F·J(jk¬

O THE-J «
X» « «¬
Zfzy Msxkz

-·«- M-...--- --¬

Cle-2·;-JZ?Z?«" JWJLJ ---.—— -. - — · ¬
--;«2«- »-Z-2k-)e» s

N--—-—-.·-- ¬

ÄØEJFEZZJD MØJMUIY -...——- —- — -——- -— —:

»Es-, -«z7«- - JM-«J»J———NHW

? MJJTJTTJJH EEFH """"" »si»—»»»:»- « ,

»He- MLQ »M»W »sp» «
Z-« CØJJJJZMV . »»»««»«»» He
M Wy JDJJMU l» »W-—-———-— W- --;

MA- 7447 . —»·».....«.------»«,
ais- Hex-»H-» , 75,,-å»» »-«».;;
Æ,-W««, -M«-Æee»-, »An-» keon THE-;

J- Mswzy »L¬
MAX-ej JE¬

Zo-»

t- M-;4, Bade-ZWE- XLVH ZÆKZFMHH 4Z,

s--—-—- -MT-k-— —-.-.-s-s-—

M«———« « —·««7

JE¬

— .5-.JT«
-Z
AJZ
M.
--)6"
III-H
Zy-: .
f;

z J·
JXHZ X
Mk
Zäpr .
--. :
Jz