OCR Output

CdrtstdakaGn m.) 7
« EhrfstianypelQ XII ·
« Hie¬

.

· Jugatory .

Mingsäss . den 341

Wedy .

Vorträka .« . ·waregärd. .¬
By Iebysc , . s Nordmalingss .
Fciimstadas ." 19 Nybyas . . .

nköpjngk d O. · 12 Pfyaorax · »O »O¬
Leikeä Gamla ·Ps:teasc . . .
« Stab . ; 23 Råneäsp . .

¬

Ok»¬

» , L PO: .

Z

Zöuköpingzw

. .

ongsbro i Ihn¬
10 köyings Län-.
I.- 24 Sederkopsng

Oj

. · 14Skästrad«.
« e5lulriccsehmnnask

, Moras- .« . den is(k)1Six;t-itm«cIts .« .«- jstadstena .- ".
-Wotala Kdying 20 Skaras . , —. — 5 War-dererlk .
IjstöilillaP . t» Sköfdes. , 18 Westerwikk ’.

« Msn eråsss . 6 Slättätth. · -. , 6 Werks . -. - .
sfsidsr ylasxjga . 18 Strengnässx . 19 Willköl . .
— Msrlandaylsatfey Strömstadk -. 18 Bzzimmerbyis .
i Elbe LanO 13 Sa va O· O HO« 6 LBEITsjöP O O
Dkdriunda i Cal- - Södertelje:. . «2,6 Ystads . ’.—
smar Län. . ...18 Sicdorsbälleais 12A mål -.
Norrköpmgss . 10 Tjufkilsyufwuds 4 Åtwid . « .- .
Rorrteljeas « . il Toruy -. ., 6 Odeshögsby k,
RödesundV . »« 27 Trosass . . 26 Hljehult -.
Sandesrtkm wkd - Trädet . ; ,- 26 Oregrund .
Sröttlingeby .;. Ulrxcæhanth . sxssterhymo . s.
· (kr0 m0) O O 4s UpfakakO O ·· Zi·
;-«« . mZNovFMBEH
· C rslstadfs . den 28 . ·. ZokSölwitsborg

Wadstena ; · ·

i Waldemarswik

21 iWrigstadss «.— ,. «

US DECEMBER

Löfänger k.
Mosk- ;

stzk 12Seara" . s.

scszkkllefteåk
83Skinnarbys7

O

12511meäMc ,
e kameebys

29 åfwer Zorne-b « .·

COOOO·.«O

—-"-«« »Es- --...-c—,«- -«-e«

Fseteekning

rigegr gränsande brter äe 1837. .

betten 1 Baraagerbunden Zwsbye Socken d. u Dei

- ,
Orssp --..s-.

—,- -)— - »E-- z«»,«, :f«--- »- ,.;«-Yl':-z,.«.«» ·

. de- l mark-Laden sont bällasi Roeefka Mk Swe- —

17 . — « »
"2—-5— Æs · sz« 7 - VII « . « ·
- « i j . , , . . 7 , — Ko
··h·ammer euer Wirtan I - .-. «»- ’· -· « d: 24 IV
T ißt ania . s. « . . . id 7 Bebt-e X
·-;« ammen .»» .. -. -. .. . . d. ED¬
»z- i ebakfev Z Älten Talwig Socken· i bsrjaxs at « · «

m . « arg-« ester Fogdens närmare bestämmelr.s — s
;W ,ndsee .». . . .j-d.x-7«Maks«s
» · ···· sc agn :r -'·· «·· ,- . ·· O· s O O— O o· do 7 D: .

« »Es s» L T- « .-·,- ·o· o"· ·. d· " w

's q Æpnczledtnszbers · - e O -· O. f« s · di Dz· , Uvi

». - vekdhjem . . .' · . . -.- .;sd.-27» w¬

3 ;;« - Werg - . . . . . «j ; .sz de -4«JU1Z
84 · Furt-Im - O» sszH s ·O s. O O « O- i d· IIDTS ·

7 Istsebiesrgedt ; . . zss . d: ssåzesj

t, kanan ». . . . . .- s- d Estst

-»» ,.Ieitdalsö.reu . . . «. . « . . . .- .- d. :Z:·«Seyt.i

· ·. «Wblungsnæ·ßet:s i s s« - ··- . - Z-« s 's O· ds 3 Oct¬

« ;- ·, f« .« I len· O ·- O - « O O o I « p,· ON « ,—··d-«s Z DR ·»

«- Etwndhiem . . .- . «.-.Ld, 3 De k¬

-- :··—s Mxstiansaus .« « . , p» w Des¬
Y- ; sen O· 14 My¬
« - - « bakken s states as Mys- efset Hsdslsz M- k «
make bestämmelse , - . 5 Ha