OCR Output

szmtAUCUsTI

¬

ter- ·. den 29 Sköfde (Remdnt·. Unnarnd . -· · 29 -·

Atttäs«. . den- 35 HwetlandaL ·. W NosdmalmgL , - YJ . ,
Affe-r nnd . . 29 iigatorp(kr. m.)17Nybäp:-: . 29 » rgshedenL - 27— niarkn.) . . 26 Wenersborg« III-I
Bfurwik (.kr. m.)23 Kiw ikst 15 YOIite . 26 « « ipstad (kr.m. )13 SollefteåL-. ; 27 Wemamo s. , 15
Bd (kr. m.)-. 11 Kräketorp (kr m.)2 8 andsid. . . .·T»24 Kyrka . 21 StockddlmL .. 21 WesterntikL " . «—6 —
":.Burtse;skL - 22 Lannafkede . -.- 22 Själeivad«-. ·. 15. .; Ivd egksx m.). 22 Stolpastuga " , 20 Westeräs-I. s . — ts¬
Drag (kr. m) 25 inzdesHerg. 25 Skellefteä«. . 184 kIän . 1 Strand . . .... L Westra EdL . W
Dädesiö. · «. 23 Linköping (Re- « Skenningek . so · LMane (kr. m.) 29 SundstivelxL . 19 Wirsernmsby. 29

4 mont. markn) 1 Weinberg-J · . ts— Hals . 6Sunnanåt2i . —22 Woxtor sby(kr-.ni)8s — .

..Hcm»den»«!i . . 15 SwenljsinxtaL « «7 Wrå (r. m.)

S« newadeåkn m.)13 SöderhamnL 22 ärttnge eller

« ennine · 5SöderköpingL 12 ; »ökdeberg.- .- 15
thnnar.1SödraWi.1Wadalen. . II

· ,- Tsnrsbacken(kr.m)19 Åsen (kr. m.) 15 — «
·- Stärstad i Stock- ttddewallast . .» - 8 drebrso (kr. m) ist-«
« both Lein-. 21 UmeåL .. . 7 HitersnndL : ., 72 .¬

- Eksis .

« Exzhuktgkulla Löfå nger k. stät 25 Wirserums by

«. 122 Marstrandk 17 Wrigstadssc .- ; ;- »

GiftbeborgL ». 9 - .¬
» ,unsEpTEMBEE .

Adeldf. . den 22yGislawedL .-. . 26 Köingebn (kr.«nx.·) 23

o’«0-"O O

·OIÄ

.»·t.««« s« zs ,,·;. «- »

« Zelt ogw Kö. be Zottåsast(k;.m.) zå LKäpin MA. . W
, rwk ping reb be o . . s a · .
Boxgen i OwkksI 27 Grythættam . sLjungprk .— sp. 219 ( « · Ue o CT 0 BEF¬
Boråhokms ggdzt 12 Gn lla o sitzit . --2·9" OLommarpdk »zng tsrnm gElsemåla Norreg.13 Hultsfred (kr.nt.)26
W Otttmarpk -» « 5 Luleås. «5 Its-m.). dein 27 Eskilstunass 6 S«’z«önkö—pångL ,,. U« ¬
HENNINGkaL 22 Gärdseryd . 1 Land-Itf .» M , · mgsäs«. -- 20 Falkenbergst 20 Kjedimt . - ist-— ¬

« FV -,« SGsrdsPåUga 28 Längaryd .-s·-2xti,. ’ xssaiisåkra -. 25 Faylköpkiig . 20 Koiigckfts ». es
MEPHan · XIV Eschebvrå . -- »21 MelknöL . . 22 »Werft-MI- .- 12 Fölänge Kyrka z Kongsbackas —- -- 4 »

Enkdn 26 Hänäfä S Mariæfred . . W · .j----HeörkettntpL 3 (kr. m.) . 12 Koxmssemi kk.m)2o
« . ETTFHMMGVMQ 7 —53Mt·)strctt·thctL 12 Maricestadk . IW . . 10 Gamsa Byn 25 Kräketor t ers-d2 o-» ;

5 Maikaiyd 27 · Wart-. . Geste¬

11 Län ( r. m. )2
—15 Maeklunda . Mi- - IstsshamnL

, sö Gelebo r Ådp : Laholth «. 13 - · ·
21 Red. Kalix FifkeL 8 JIirlskronciL 17 Grenna -. -. 20 Landskrona . -. .2.5¬
19 Nordergjsc . - Istlad . 10 Zagestensplat ien ,,17 Ldsopmgsu . ..11

id¬

·i··« Fa erhtflt i C ri- HofwciL ¬

tanstads LeinL 15« Hztdiksntaltist «

FigebdlntL . . t9 HäiggwikenM
Ersbvgärda, . 115 ösjebp . .-«.
Gemwed ¬

O«OO·O·OO«0·0«O·—O
O

7 Norrkö MAY « ·8 "« zaktftadL 3 almstad ,. -17 LinkdpingL . « » ¬
29 D ottebäpcks NPHH 13 » - ·’-I11GI)0MUV 3 Helle-rinntL · kegLännatyd «.«I-. se
s26 NUFVPNM . YH ·s.ttt’ttsham·tt . 17 Helsingbhkgat sz12 Mai-Jan Gr» M ) 4
« -- tolMalmköpmgsI . 3
Most-Ida (kr-. m.) Z

sk 0 Faocxynrt i TM lm« Hedemorais O

isa O ---0 O ·

is i siö . . . . 18 Zernosaith
III-Hi wetkanda .

27

..» U