OCR Output

, - « . « f« — lst.« fik.
! « Us, « T Witnntetbv, T. F ,»6 «
Waa, Mk Tbo . 7 Wivbv, «0— O — to
. a — 8 . s
; . W- - Okbe T MF s¬
«nggena-"TT» F« gkcfm l, MTh " 7 .
arerg, O -q : .. . ' . . ! «
Arg-MAY - g DE «
a a en» . . »sp. . ¬
«Waxh«vlm,x«F 3 Äs- T«F F— , 5
Wennersbvr, M TH. —7 gö. . « ¬
Wernamo, .F. -7« Hrebro, M·. Thx - - 67
Westasij T.. F. 6" O"egrutkd- F . H .
Weste-MS M. This .- 5 stersund,T . F-. « 8 !
Werks-T . F - T 7s stl)ammar, F. — 5-»«

» Fr ref till Norrige kunna afsändas waer Strömstad, Can
- MUßO stersnnd eller Haparanda, allt efterä desamma tecknabi
Orterl,« Dch Yppbäres för hwarjc Lod Io Skjll.» .

Bref tilk Rpßkand och Finland charteras på Gristehanm
germHaparanDO och betalas för dem som sandas waer Erisic- »

SEM 8Skill. , smnt for dem som gä öfrver Haparanda u
c Dd et .
Rpska Dch Finska waer Grjstehamn hitkonmmude Brei,

« », Mag af Emottagarne med 5 Skill., Dch De waer Haparandd »

Ied u Skillingar Lober-«
Brei- till Dch ifrän Damit-mark betalas med 12 Sk. LDD.:i
Underrättelser umr KontgL Post- Ordningen.::

WJus-Inseln ne Bref fär man in specie recDmmenDeraDe, gch

es genas Qvitth

d