OCR Output

:CT-0-cKHOI-M—S ,,1P9.sk- TAXSI fqmt Dagen dä Posten »
; , still hwarjeOrt härcfrsn afgär, hwarwkd M, betpder.Män-- «
dag-- T.- Tisdag, O. Onsdag, Sch- Thorsdag- F. Fredag

» och L. Lördag.v « ; « « . ,

’·: . - A; .B:co sk.,s - . JskJi
Alingsås, M.;T. Th. F. »7- En kllzolny T. F. 8
Arboga, M. Th. 5 «E1t.opsmg, M. Th-. 4
- Asierfund, M. Th. « , « 6 Esktlstuna4 T. F. 5
- ijcstw M» Th«· ss F ; Z ; - .
— . « Fahlun,«- M. Th. . « ..6 ¬
E .Bjä’ a-,« T. F. , s- FalkgnperO Dzng ; »s;
« Bo, näs, T. F. ; 6 Falkdpmg, M. Th. . 7 ¬
L Boräholm, Tp FO : » 7 O «- ,
Bor s,.T? F-. — " ; 7 ,Gagnef, M. Th. » 6
s. Boxholzmk T. F. - . 6. Geste, T« F. « 5
ästa ,.- Z Grpzma, T. F. . - » -6,
— -- -. « « .’ . stuzle amn-,s....TF- s 5
, Ealmar, T,F.sp « « 7 Gothe org, M.-.TTH. F-, 7
Earlshgmm »T. F» ; s, Hatmstad, T. F. - 8
Carlskrona« T. F. « , 8 Zaparandm T. F.., In
- Carl gd,v M. Th. ,—»6 , edemsorazzM. Th. · .5
. Chrc sztejjamn,-»M. Th. 6 «,Helsingborg, T.· F.»» «8
LCim wishng T. F., - «« 8 ngnöggåjdähQ F.· z .
« « , -- OF . F· Jof- , , O » H,
» Dokthultswtk,»T. Fz ·»7· sstpebtkqjthD T; F. ’ g
. O v H— . or " O «0". l« « v
·Eko»l«,s1md,-«M. Th. « ? 344 H-« p« Z. " " - ¬
" .. 6 4Iönköpin T Fk- s «

Eksso, TO F, «

sk A — J — »- , , -—-,· .—.. . s