OCR Output

Om Johannis Sändebud till Christum, Many u.
— 17 S H- Z i Advent. . W 8,46 Jgnatius s
418 M Abraham W VO, 9 Csjärmgsi 6

ssi 19 T JWIC . - R 11, 30 Snis .7«
« 20 O Jacob » K- f.n«1·.(pkl.5,25fm.8
21 T Thomas Apost. j- 0 ,51(Winter-Solsi. LF 9 -¬
22 F « Joseph M ,2,1501Rk10,57711110
k- 23 L- Israel II s, 34 ·— Klart 11
T - , -— Om Johannis Wkttnesbörd, soh. i. - s¬
; « 24 S M 4iAdVent. W Ly- Adam, Ema 12 ¬
» LIMMIUV Das M sejr « «Mulet 13 ( .
" 26 T W Stcph Dag AS —- -—· 14,--s«f;
27 O Joh. Evang. K Ned Skl. 3,46e-.-m. Izspxg
28 T MenL BarnsD N 2,:59 Snö - 16 -»F.z
; 29 F Thomas BisiÄ R 4, 53 CNarmast 17sz.-;",."
.· « . — - 30 L« David R «6 ,49 Klart If f«
« .— « . " » Om Jean Föräldrars Fö:uridran, Luc. 2. »
« MAX --z»;,«,,(,, 9Z, f THE-An e IUI JHH 836» ywester — 19
s. « -. , » » Xwaozjz - i- »—· Los, pris och reck, sie dig, o Fa er- kate! ¬

EV- , k17 ki. 9- 2 fpltIIMM 58 25 ssz As 9- ? UND Es
«19«s«. F 9-«2 « YVS -7-«« v MICH- -’«2·.-·«Z’—9

’ « ' . JukTNäNad «
Sogar-« « ’ - Män. Upp Wädetlcken GI:

Sonn UPP Nep l Soleu Upp de
Dass Tim. msk OT. m. Dag. · Tim. m. T»1n. «. ¬

»¬

»Es

»Es-g- 9- 3 2-57 29 g- 0 3, os¬

ÆAMM Æf. A, ;»««»23L » « » 9, It 2, 57 31 »s, 58 IMM¬
»wes-Z »s· « » -. « » - . s« ;