OCR Output

M»-—-. .- .¬

J PLI U s, — Z SQIZ -«!W MA- -» j
" Dagar « ." f Män; « " Waderleken G st«. · » .»«, W yo- A-» »
t L Aron - ' . (·Mar. Befök Jun 19szz " ,
F Om Phariseernqs Nättfärdjghet,·ko1Bttlz. -5,. -- - ixØ JEJO 7 XXJZM s- —- -::-, W Js¬
!- IS Hex Trefo K disk dea en 20 ZJ ÄJQM - WÄJWB HELMH- 4
i(2 3 AUCWISUZ ' K H- ) 21» ;- Max-« Z- -- ZEIT-D XIJ »Es-Si
4 T ulkica . AS Z si) Steg-n 22 z zzk «
5 O Mekcher «Æ s -j CFiörzmst 23 k-· MA-- s- M« AM XI- Tj
Esaias IM; Z z» Strtzmoln 24 ØHEMØ-» »M-. .z1«- «¬
7 F Claess G- sz . -«"— ? 25 - Z-) HLJM Es« qu MAY-LAPL¬
z IL Käiän . W Klart 26 · X« »Z- -»-, -·- »W » y» SICH
Om Christi Förkkarkng, Matth.17 i H« z- WE- JI k ,-. Eg- »Es M L;
9 SEND Tr ef; IS Cyrillusz Stark ä; szz X - FO,WW«1-«JW J
10 M Canutus w rme - - -. » « »F
jxjtfi T Eleonorw IF H0k1.2,22f.m., U 29,- · As- Ø « ZJHUMV ÆJZ -"W»-Sa » T¬
U O Her1na·n « g :- - Regn u"30 l szsp J MS¬
- 13 T Joel s-» —- — « ·. . H¬
« F Phocas -- M « Klart - » 2 — ««X-":L;:f Je-« ;
15 L Aposil. Detm M -«- —- « 33 · «·»z·:77;, ·· ÆM z
O de falKJaMrtheh MatthJ « » » -J J«H«- »Am-CO¬
k SHS e. Tyef Reingold JD » Z: «··»-c»«-fwy -JH, MWF
« i Sols-n T Upp Neleälen TistrUpäi TRan i· z» WW Je« »z« N«W»
s; Ig 13.5F. 9- W — 98d as 2-.58 ak92 SI « f JM O. fis JA XÆW -.. XKXJMMMÆ Er¬
"—·" 3 , 2- 51 » "9- 8 U — Z-- O .'8- 59 ? X Fa- » t-· W i
C 5 2, 53 N »g-, 6 13 Z, 3 s, Es i p.··«»- - . ,M — :
Sr-' f Eis-· 0·.·z··—»···»·»« d» c— — — i» H; -e--«I-,«7 -«-««-,J«« W« . Mc

»T- Aswa ØEFD