OCR Output

Jks .

., »«

« L

. , ZU »« .- ."-’. l«. In .
Js- t- - Z« « ....,-.- . .,. " ..c- . :.¬
« . . ·’ «
s

I-«

«¬

II

ÄEPR1L18,

Tim. m. Tim. m.
- 5 25 Z

Dag. « «

ZE¬

- I

Z .

Dagar Må . Upp Wäderlekeu GT
it sL Harcrkd R 5,28 f.m.Ma1-gt.-20
- Jesus gär genom lvckta döjrar, Ivb 20.
2 S F 1 e. påstå H 5,31 OC Ums-stng
«3 M XFerdinand H 534« TheodofiuZ) TM
-.4 T Ambrosiuss J gETT Klart 23
.5 O Jrenes T ist« Ned Hk18,32fm. 24«
s6 T Wilhelm- IF 8,50 Strömoln "" 25 ¬
7,F Hegesippus G 10, 27 As —- —« As¬
8 L « Perpetuus « fut. Snö » N¬
« Osn den gpde Heiden, Ioh.10. - · " ¬
SSKLQPa M 0,2·Otto Snö ? 28s
M M Hezechiels « « 1,34 Regn LI¬
U T« -Antipas « - XX 2,5! Klart 30
12 O Julius — Fic. 3,41 - —- — 31
is T Instinus W« 4, 8Dkl.0,26f.m.-Äp1 I
14 F Tibucrtius W 4,21((Fjarmast) 2
IS L Olympias IV 4,27 Sms
.· Om Clztisti gsng till Fabre-n- Joh. Is.
Liö S »F 3 PR. R 4,30 Patrik
Spreu Upp « ch Solets Upp

ZEeran

Mä-MZ fcj cl»

VIII .,- Oz- YQXU »Z,
Ex- ØZJMJIV ,-«»-2 -j,,, »Y« «

HLTLZZH Z « MÆTÆWMWsz ¬

«- , «
« : « M« «-c M « « »s- JJØMWMHXO
fchl F s- zxäx THE-ä« zzyd Lj OHXJYJH
« CJAEWM --J
« XVI-) »- ZEIT
X-» »- Häf- » ,

JEZJJX

JØJX ««2«"- »E-« -z;
XH H HJHJZTøyM Z-· »L- »Is- VII-?- ,; ««:.s. »Es
XII-)- XX-; ,«,, ZCZTI BUT-,- » X
PUCK-.- --J;-«s- -«HJM«» J- z
L J TM : fH-;¬

OJÄJM

OQW

,
F-« ;-»¬

«- »He¬

MI¬

-»--,

Is«

jsuuv Jl¬