OCR Output

f- s« »Es-sho- ¬

- : - — » « J-ø-» XXXØs --"D-»«- «- «- ,¬
· : - -F·EBRUAR1US, - ZWE-« -:«i-«- JÅZIHZØJ « «
L « F Yägärk - Män. Upp Wäderlefen G. K »J- ck , UWV TM « "«’« - ..
· , l O MA«xIMII-14NA M 5,41f.m. Sud Jan.«2«0 : Z ««««-«« "(«J — « « Ayke AK M «
kk ,.2 T Mar. nykog As 7,17 · —,:s 21 i .,E------« ITJVZXLJ Zw- Ek¬
E3 BWUS « , - 22 i «..4«. MO- « ME- - —-Z««P. ¬
4 Ansgariussp R« Lpf.« CNarmaß LAP- «,-«;·— Mz »M-- M, »j- ÆJH
— — Christ-us fsrkmmar sitt lidande, Luc. ts» . JW M- M- M Ozf «
- — - » - MADE-D - XII-,¬
- 5 SIFastl.-Sönd. , R ei « Agakhq 24 MMM WH ,¬
:; 6 M Doxothea N « As Ned WHJYLOLMJLI ;- ;- F ,z,-» s
7 T Richard· H 7,36 « Sud r TA- T ««« « LIE¬
tg z Zugloxnia - I 10,47 Muset -28 T ,M«s«"- - XV-« - »Es »Es-:
.— NIÄ F 1120 A — '-·szT 29 . kM J -L’»- JO¬
« I« L Euphrosyne M fm (S)k110,50f1«130 » »"·«««m ««« f Cz«zi »H-« :- OVZJM LIE¬
« Christus frestaZ af Diefwuleu, Matth. H. « « J « gis-«- AWJM « « .«««
YZJVU LU« . N
42 St liFastan. « l,.52 Eulalj«a’ 31 - «" «"«'« « « O M M« M«
-;1;3—M Agabus s- 3,24 Klart Febr- 1 spHJ «7«-TAO-««««¬

: » « 134 T WancntlU » 4z50 —7' — 2 « XIV-May W-« ««
f; ) Solms « Upp « NedISolen Upp - Ned —4’· HEFT-Uf¬
s Dag; Tim. m. T.m UnlDaky Tim. m. T. · ,
O kk8, o kr.4, i g « k1.7-39 ist«-Hi W HEF- «-"7«-·- FI¬
» · CZ. 7, 55 , 4, 6 11»33- · L, 28 " . « H
95 ,. 7- 50 · 4- Usz « « 7- 29 « · - 32 « M »J. fy Js«

? J- 44 -4,.17115 « J, 24 4, 370 , JJ OFAJ M« gtw «M::M

HAVE-HEXE OX, ,«,¬
Js¬

Hes- ««-««¬