OCR Output

« DI¬
- . ,- ..««
« X Js. Z . »
, c ,
J «
«¬

NR

Almanach

För Äret

I7ii.x"E-srerr Isarms EWU Tod« «

1837.·

Till sToCKHoLIIIs Hokizomz
» belägen wid 59 gr 203 -min. Polfjögd.

Efter
Hans Kongl Maj: ts

f Nädigste stadgande
utgifwen as

Deß Wetenskaps- Academie-.

MAX »

Stockholm, P. A Norstedt öc Söller-. J
sp; Ex. siiljes häft. och sturet för 4 Skill. B .ko.