OCR Output

QRäülla«

Stad« - .

-.".-·--;.-¬

den 14 Skefthmtmar is Upfdlsa« «. .
« Mönsteräs« . 6T Skdfde IS Wadstena — .
Mörlandaplatsezt kk,lattang« . hWajbercz »
iElfsborgs Lan 14kcnenqnas« s01Westermik«.-, ¬
Mörltsnda Z Cal- kStxömstadL IDIWerso .- .- .
mai . 18 Sa äbys Willköl ..
Norrköpiug« So«er.elxe« 27 Wåmmerkw
Momener . Toorshälla« 12 WittzjöIs
ERDDefitixd«. LikTmfkrlvhuswuN KLEMM-« .
Sandesrumi Torup . twtd .
Geschwkava Trosa« . zOljehnlt «
Sigtuna« . . OTr äiset .- . BGB aerbymo .
Skng . ssulrgcæhamw . ii
Uti N 0 V E M B E R.
Garlstad« den 29 Iönköping. Ho Wadstena .«
Ehrjstdala (kr. m) 8 Kpngsbro i Jöns HWaldemarswik
Epri s.ianopel-« . köpings Lan. YWN ngftad«
H yo-« . . . 25 Söderkdping .
-1gatorp«z - F Solfthksbok g «· 4I
« Uti DECEMBER. «
Ollittgsås« den 14 Löfånger (k. st )« 13 Skara . .
Backebv , ·.,1;3Morups Gästgif- Skelxefteå«
Bitrträfk«. waregärd. 9Skiijnarvy« .
Byleby« 6Nordmaling« . Skästradss . 1
Halmstad« -. Nyby·« . 163Ulricæyamn«
Linköping« Payala«. ., j? sum-IN
Luleå Gamka Meeä« . Hisxsimmeste
Råneå« .« LOIOfwee Torneå«

- — Markenæs

Lillehammer eller Wingnæs

Christiania
« Drammen

Skieu

Etwebakken i Alten¬
Mars, efter Fogdens uärt
Giündfet —
Lewanger .

Kongsberg

» cletpnævledmgsberg
Te ondhjem
onmledmgsberg

Tilrum

Næi debjerget
Chr istianfaijd

Li krdalsören . —
Beblungsnceßet

Mæken

fc-I,:«o:»1d»hjem» ,
Chrtsttansand
Stawanggrs.
Mark enæ
Erwebakjken Z stutet as Nov. ,
« make bestämmelse
Lewunger
Cculsbotieu i Var

o
o
" O
O

· O O . . ,

O . O O-· . .
.
I

.O O ·
. O O O
. . O O .

, . .

.«.

.
d
.
.
.

s.oo»-..

.

O

.

O
O
0
O
o
o
o
O
O
O

fter

Förteckning

pä de Märknader, som hållas
" rige gränsande mer in

«
I
Z

Talecx Socken i böxjcjn af · «
mcue bestämmelse.

O .

.
O
.
.
.
.
.
O
.
O
O
O
.
.

Fsogdens när¬

angerbunden i Næshye Socken d2

k-( .,,« «««".
»L) NO
BEID¬
OO wog¬
UI »H: c¬

O- I O .

. .·.««»O . . . . . .
O · O «
« O « O . . c

« O - , ·

Tq ZW:

Nortska stälk SM¬
" c: ,0

—·Jan. .

ts¬
w
D
es

EDI¬
(M

GL-) UIZDZHCOI

its-BE

:- » »
»He-d
.

O

VII-O

ZBMHCZ"

?

ro UND »s¬

JZN JEX DQ O

OBYH

BGB
o II Oe 00 00
C O TIIU o ...

MCD
P

(«.6

«¬
wiss

O

I.
,»7-q-—---—»wk-s-s.-,-·-.sp.-Y-,,«»-·..r.. «-...-.,,..1. , —
· s- « . · « ; - Hx « » , « .¬
«., « »l· : »- » » .
- « « « »M-» »¬