OCR Output

- . , ZTOCKEOLMS Poeft Tus- san-it Dagen dz PM— .
f? - - - — L — eilt hwarje Ort kjärifsrått ajgår, hwarxwid M. hetvdee « .
T· sc . « « - Måicdaxk, T. Tisdag, O; Octsdam Tb Idee-zisch F.
I « - « . Fredag och L. Löcdag.- - - .» s
; . - - A. Btcdst «- Essi¬
" J; · «« " ' - ,. Ulwgsås,M. T; Tshs F T EIN-T ·.·83. « - Sz
Of: « L .--Arbog«a, Mo Th. s Engflhslmy To« F » s
- « — U ersmtd,. DER-»Th- - 6 Enköpisng, M Th. s sä.
westaz M. Th« -· 5 EstilstutxOFD Fz « 53
. Bjasta, T F. 8 Fahnen-, M. Th. « HS
.· Bollnäs, IF. — Fakkmberg,M T. F. s« -"·8s;
« «- »Borghoslm, T. F-. 7 Einwirkan TI-. j" 727
s««-«. ; · Boräsy T FO . « , « « H (Z«
E ngßhgkmä TFF Gagnefä M. Th. ; H
sit s a , e, « k ,,L
— Gretmaiz T. F. - . Cz
TH-; Fahnen-, T. F. - Gmßlehamm T. F. . -·5-:
T Earlsdorg;, M. »W. s Götheöorg, M-. T. Thi. Ez» 7:;
TIHE Earlshamn, T . · :
;;:; Carlskrona T« FF Haltmstad, T. F. Z ¬
-; , carl ad- M - — « Haparcmda, T. F - lstkk
g: u Ektri san d, T. F« s- -·Hedemvr«a,- M-. Th. : S
- k- Ehr inea amny Mo Tho- « Hellestad, M T. Ff Es
: « — Eint riwsatwy TO so « ,..8 Helsijjgbvrg, T F I
I- Dak atösz Ex« ;3-Hio, M -.b sc·
. I Dsdctsusltswib T« Fx 7 Hudikswalk T. F; IT S¬
; - - J « Hwetlsandaiz T. F. 7 .
Zsj T» siechend- M. cjbzx · sche- T; F. " . « i s ¬