OCR Output

«De starre Planeten-ais Gsng oeh Lusande
- Äsr jage-. ¬

« Urahns spuksk bclck Erst x WULMMAMIMZ Er t Södck- .
need Solen d. 20 Febr. och om mädnatten d. 25 AUg .

satukmks uppehäller sigs beständsgt bland Wägen-s steck-«

nor; är e Söder wid midnatten d. 22 Aprit och our middaje

? : senr d-. :- Nov-.

. Jupiter- som genomgäe Twillinanne oeh Freisinn, txt-F f
kotmner wid ärets ilut i Lejonets stiernbild. Han: är i« Soe¬

. der omk midnatten d-. 2 Jan. oeh wid tniZ’vdc1.ch’-tidend.gosulia

— , Mars genomkoper Skvtten, Skorpion, Wägen, Jung-: )

späten-, ach fpnes wid årets Hut Hand Letonets stiernor.

vean sie längst ostee fan Solen d; kyMai oelf längst¬
weiter d- 5 October-: lpser klaeaik fåfvm aftoniiierna d. 5 San¬

kt »Ich säsoms morgdnstjerna d« 16 Septs «- ,

. Uskcutkjuss som är längst öster fränSolen de ö- Jede-;- -.
It Mai-s 27 Sept. oeh lanng weiter d. 20 Mart. ., k9 Jul.,. i¬
S Wod» böse-s r for-m fallen- under den morka Liegtme kuns¬

» z nn- sonass nägons Häng ones aftkmene oth- k- dex seduate one
, Mann-us — , » » ·-;