OCR Output

s—--—---.--— « — —

it-,J,)» z- GYM szy « ft-»»ck — sz , « « «"»,- « ' «

HQJMJ J- - ,»«OJ,«-«-y««»:z:: Ä « J JUIOMZUTM » «

-«" J-? -«- f- ;,6,.4, -,-)- c-; »»»«»Z««f—·D « —- « Män- Ned Mäderleken GFL
Z- , PHO» -;,· HY »W, , »F L Jgnatxus « Q- 1, 59 Sud »
Zywy 27 Hjxf M Jzzzzzz Ezz-» » zkj »O ·;» « — Om Johannis Wittnesbsrd-A JOHN-s . —

-;-,,,« -;,;:-« ,« ·««-« -J-e- M-; Mä--«« est-; If- :18 SE4iAdvenx. , M . 3,27 Maha;n, K 6 « ;

Æyzwi ,»’ «-.-.i-,;;«- HHJ M- Ä-»»-«Z»» - ; 19 M Isaac -» »F- s, t« eräder 7 «.

J« »’»-- »z, M "««- ; 20 T Jacob — · »Ist- 6,24 (Wi·nt.--Solst. 8
»Ok- « III-;- « « E« POS- N-: 21 O Thomas-Apost- » 7,460i;-kkk7;15e.m.9 .

? TM AM- »I- HAHZ F ZJ JHZW 22 T Joseph XX går Sns 10 ?¬
XXMJ GR- ice-To- »,··-.-. MM ,«—«!--.·«z-«,j 23 F Israel · U Upp Olistx MOU ,2¬
Qyzs WITH-d M HEXE-»O ,»« zz » 24 L Adam-, Ewa IF Z-,33 sz - 12 » »

·"M sQ- JJW «-k-«-«smo zi- THE-I Z: ig» ,«-V : , « « Om JZsU Hellga Födascp BUT-LA- « .
» ---«-j--»- HI-: Wiss-«- «- ----. s zg MEIH I 328 « Ms Hi

Js- y-«:«-f?j·.s FJZZEZ ZEZZJMZH 927 T Joh. Evckug . IF 7146 erädæ ji«-» .¬

j- - -Ø·5X? MJZ --.-7· J-» ØØØJX — 28 O Mem-BAUER 9- 9 . Kaki - IF «¬

f MZIM "· W T Thomas Bist W 10,32 -- · IT

» - ,-s-M « -!C-ØM-Ø JäMoJä-J-M4-,« - » E

«- ,- z; JÆ ,, - OF Dapids 31,560å·aimast 18 ,

· »Es ----4 M-« — HEXE-IX XII-Z sit L Sylwesier . 1«.«,fm. Okl. 5,6f..m LI¬

EX-» C ZZF MÄ» s- qy « Lof pvis och tack, Ä:«kfe dig, o sader kare! « «
MAX-UT Zis- FLXIJMLJZH ze- Wiss-Mk - Svtcn »sp, UPP « ch

» Solen « Upp " Dies «
« ÆW zj Pelz-«- cykf -J-Oj-«.Ø -M Jä- « Dag.- -kkim»th · ·kl;.T gis

Dag. Tim. m- Qui¬
ers IV »F as »D, 58 L »

17 — 9 2 2 85
»W« Most- JUXZH zj«,4« «-s-zyn»-Ø ff- ZE- Q- »19-’ « g: Z : jåsg 27 Y, z «2,' spsg
—,-.,-,- » — «- 7133 ¬
ZE- «-»!«- Jezj JYI ?-"«- MXMZJDUI Us - 23 . » » -. ge 3 YZJZ » -- s« szyös « « 37 2

« » Off- J-ckj:- WOC- ,«?Z« ML Msu J-2(«-« , Jst-NO — — » » » »
sf Fssy »S,4«-—— g- ØJITZXJJ XXXJ HMÆZMLJMN » s » » — « . » — « .
IT - V» ff- OÅ LPJU Øpä -» J, XEHXJ LH « - «« » J» « « .» « ; » »