OCR Output

:7Å;« ZYJJXH-»6 XfZF Jswa A IV q- . W« — - E

SIaYNMM « .
M «- AND-« Hast-i- »C-; 757 Ezz-; - TDagax » Mu. Ned Waden-km G. a;
J DEJM ess. Jl«7.--,.H-,«J7 ANY-J- XMWH M Om Bröltopsklädemas Matth. 22 ·—
, fis-«- Hex-»F F- -f»-».·-M»;-»,-4Ø —««,zz»»»z, s 16 SOLO- e.Tref 7--31 H- 4 Bönzdagesi 4
J- cu Hef- »J- 47445 ; - 17 M Lucina s .- . 8-57Ok·l. 11,37 GIVE .
- MÄ- j- - v- i- Oz- I JOHN-Jos» w 18 T Lucas « v g 10,34 Maler «
»M- « X M, - EIN-»s- e HGB-AP- GL-) 19-O·Ptole:neus «R fms KUM 27 «
s« OÅY XYM XXV- ZMWÆHJ-»U ze: F 20 T Caspck ’ Ä 0-18 « — «- « s «.«
ZW- s- ;- swz -.,.-»-- »Es-« ,- 21 F uksiia »H- w Mut-et . - O
: « OTZZF M— MHD OR HEXE-U Poe-» H, ZJJZ 22 L Scwckus » J I ZyZL (Sewekm Los j;

Otjn Konunysmamcss Son; Joh 4.

--M«- »O s-( Oa-« ¬
ZU J , -j- ZMYCHJ MAMM 23 SILle Tsrsef »Q( · ä.2 O IN « sites

X» -e--a-« - Zw. J- 2» sys¬

Z

,- » lvUpp kl. 2 216 e.m. ROTHE »
O« RMM « »si- Wiss-M --;X WILL-- ·. IT FREESE-W . P « ·4,36 »Za- Resu- - « -3
XX- ,Mcä-»· «- . 2 Am U . . »- ..
HEXE-HÄLF- :-M-;: cis-; Ew- H-« Ty« -,·«·«,. ;«Z:,) 27 T SabTUa - II M 4«-57 U— — , 45 »E;
; As Aw- zäzs ZEIT-» CHJM Ray-«- zsp HOYHXMYOJPJZILT - — SUU Judas M 5124 Mutet — » 16 F .
ExFW— Joc- CKJ Susp- zc Å«70-,2- Z? »F- M-»H«,- «» 23 Naxclßus IX 6- 9 (Zenobi’a l 17 «
J-« ,-. MHVH MJ szx -;:««« »A-» q; zszsz ,- - - Om Konungsmanncns Räkentkapi Matthö 18 - - » p»
VOLK-C »O H- . MAY ·- gu-«2-« — so SELL e« Treff M «6,46 Csjarmast 18 i
J-; Mk- -,,-i-s««- - ZZJ XJ , «
» « « . 31 M Qwintinus , W 8-10 JSteroxn 19 -:
i «-«Y«Jk«?s GEMEIN- «-r-«ä.-2,- » —- - s¬
EJ 227 Z- kazz XZ-.e « o- IF , Sälen Timupå . ZäNåd ngu mkkpp O TNIFZ Hv¬
« III THE-OF M- X, «J-; »z- »Er « 17 g« - Ins-THE H. s, o 25 « AK k1-·-4-39
- Wz Z s «« - - sy,.’-5 «I- «-«54«27 -.«2- 25s -«-»4-.325 ,
Z-; ON A- «««-2-,sp— « W«J-»WW TH- HL . « · . -.- s· Jslo " «2- 49 29 . ··--7-:3d 4- XI «
« ANDRE-, , « Los-»Zw- -»z·,: «M-k«, HE, ZE, 33 ,. Js- « Hi 49 45 31 J, 35 « 4, 2 «
i VJLZWJIIO M OF JHKWU M-, , FAYMWJYV — «... .: — — .« s «; - .

--I¬
« »,.
- s— - ,-- — , »—-. -.,

—- -;-- its-.¬

S
!«" O
MIII

-——-- . -·; J»«.,.«.-» , « »O » «- « X— - «.-¬