OCR Output

U- M Os- --·«¬

- » . IN To-v B E R « , « It Z;),:« ekx cis-if akk- Oe »O- «eik- s-» EØJJG« .
;«Z·sz··« Män-. Upp — Wäderleken Gsts « . J««x «« YNXÆ « «-«H«J:«« ULW VI «- MA; ;
ss Las Lr Remrgkus — , 7’«,·28 (LUD.v1c; Zept. tssp kkje ji«-Jst Assin JJ ;Z-0"e ydpsymth Affjs III-« «

«Om den Störstej Him inelrjkeh Matth ·.18 « THE-« VIE- -«-fZ-; «-(.,-.;3; Ost-M W

Z gzwlslgo Trkf E s- FIkÆTFä Das yågl fJfJ XI- ckkzskithkx -«-i« III-Weswka Weg-II «
« - « 9 « e fu«-) « «J« - -s
· · 4 T Fuhr-s I syst 10:34 CFjakmastU 22 · OWWJ M. »C- 24 WEI- »P-« F
; s k5 OPiacidus ; - M;1k1,5,6 last 23 o- HEXJTYJP s-. M, ji«-« Exika »Es-:- »k« 9 z
« « g F «Fruytk « -. g Idgsöo «·«·««« sz Bär : Oct- ZMOJZJ ZJMXTXULUU sit-M Ist-: ZEIT «
rigi a - , . «-—— - - i« D —,-«-. ·
»Es-L Deinen-ins IF sejsss «-- —-·-- : DD -· DIE-«- - EIN-THAT IIij
« . .- .· ; «« ask-It- , »I- - « DE- ¬
· · » « Om den Vertragsw- Pia-its « - - , » -«« ,« Mk-; XVI-»O
Z: «9 Sk19 e.Tref. IF "4,24 Dionysius 27 " JJJ «««-«;« « m; zw-« MM
k, 10 MGereou . sk- Ned sk1210412.m28 »J« « ;;Dkkf-«« z: Y·;»- YMMM z ,
z; 11 T Probas , » M 5,17· Skrsmoxn 29 W-«-«-’." »Es-DE « JU¬
12 O Walfrid TIECLL IF, —- -—-—- 30 ( «1,-«-4-J-»2« yMEO s? « HEXE-W- A- JMJ
13 T Theophilus M 5-27 . .-- — 00ks,,11 , MJ sk- Wis-«i-L- »O zisch JJ
44 F Enkixtus « me -5,47 - Negn 2 - z- -««,» . MXJX «
« 15 L Hedvig « M — 6,28 CNarmast · Z· sy« ’ «- W TWJ äs« »
z Spreu upp sNedsSTIeu » upp W- »Er-»S- H « DDXM TM WCCJJ « «- T«
T spDD » H D « kiszsggskk D- D « «- -- »s-« »Es-«- « » »Es-»s«
-—f?: .. 2 ». . . . »O g «- .
' Es Ep- 37 ? ? « s« »ö: ·44·· — 5,««·1; « e-« l« XMMUJMJW est-. Od- . s» «¬
5 S, 27 5, 32 13 , 6,·s«49 ä, 10 W ist-««-z;-:« «- ÄF TØVZ
Z « 7« « »Is- 33 5-"26-15« . - s-«5·4 ö- 5 »He-VI X- ZLOÄMC -L" Eis-«- WXMZ
« « « .,«. " - HZLJ sie-KOCH «T" ØDÅEY YW ;
« « » ; - s·—»I«;»sp»sj»;j-!-.2.—.......-;.-» ’;.;.t·;:—.,— - . M- »N. ,- «

XX s;;-c« J» - ..-..— ’ - . -—» —F»-«s.2 ——«—« -- -·--' - ¬