OCR Output

XX-J"Z M YZJM JEÆ JEA¬
III-L --«-H-CÆ txt-typisc» UH

OF « «-I--»J’eeeä-J7 ZEZ
»F- Cz D «-.f ¬

etc-, W "I¬
«¬

A P IX I- L Is , , - »
Dagar Män. gär Wäderteken Gä.
Län, -Freda . E- Upp Harald Mai-te
Ue FTVMDFUZ g W 7, 41 Okl.11,198.m.121

, . Om Christi vaständelseigsvxrcä xsäd W
-Da . w 9, er ina . ¬

Z Zzggkg Pgstekj « U, 7 Ambrosiu5, F 23

5 T Jrenes , IS —f;m. kaarmast .

6 O Wilhelm " O, 51 Negn åg
7 T Hegesippus 2 20 Strömoln N 2

58 Perpeiuus 3 33 G kl. 5 ,13 e.m. 27

J Otto 4,19 . SZIY 28

» Jesus gär genom kvckta Douai-, Joh. gis-s

«E

E

?

j »,»« j- .
ff s-» ca X «
?-·-Z-.-»Jx--e:-Z«
1--- - « «le
,- s-««,’
BE

LZH

ÆEÆ

Ifi »Org; J« «f-.i-e--·-x"z?"

L- JE- NAXÅJ Use-JA- HEFT

s io Ssasiepaski F IF HeSexhiei m so zxscexf - ,-: F «Z,-· »J-,
EZI römo ". . » «- -;
zi- ZFZJZZZT T z, 1 Snz IT XX we Es »He-« ØZLHJ Messe-ig¬

Z; ' 13 O Justinus J« s, 5 Wulst Apkp - , ØHH « -«,,,,,, — «- zz
H T Tiburtius : -J Z- 7 Negsi 3 - »M-« X » « L,
; - 45«Fk mepiag A Z; 7 sit-—- MS Zwei- -- «- .- »Z- e¬
" . ch Use-it , sz PP··"» . , if «
i Zeiss Timlfpiki ass. FAUST anz U; »Es Yzå zwei-J - L--- « fass-: -;- H«
-:." « . . 5 5 « » 9 .- . ' I« , ? « —
«s- ; u ije THE »z; » 2-23. »z- Z « --Z- Käf-«
»;«-«» z « 5 15, .- «1.« ;·-sz· »- -" ; » » » - ¬
-« i- -«s-.-—:s e- sisess - s « 4i-47«« ps-« X -ee-,»»»-)-.-- MJMMA

KHELZPJH