OCR Output

es « —- — «.—.- — -.-..

» MAKTIUQ E « : XXVI- sJJyS »J- WOTMIWZMLQ «

z Wgas -— Män. Wiss-Er LSBäderlekeg Gißx s ,-««-· ask-«- H Eis-Xexe- »O »z- III-»J¬
Yt T Mbin n. no Fe k— - z, »z« , f· s p« » , s
»Es: s2 O Simpsicsuz IT gär» Maler — 19 T THAng »O « z EIN-)¬
- ss T Cunigmwa O Ps- upsp OHS 11-6fm.20 O ·- FOJOYS Häf- » DIE-CHO¬
«4ngdrian, si- 7-1 —A»; THAT-,¬
««5 L Eos-ou . si- 833 (FU18eUtZ-US U. ; « ANY-T Äm- 2- Z-: .¬
. , Jesus utdtessi en Dseöwsz sit-Tät d V k « MAX-»k- W ZW« Ape- »- ÆFWZHHW
. «S S Zisastam XI l K ön agen · » . —- ;
» , 7 MTerpetua M 11,47 MuIet - 24 , Isl- - »O « «'« TLA AL- - RAE-XVI j«-»3 »Es-E¬
Zy- S T Phskemdn " II guts U «'—· —« s« « «, mit-ZWEI- JUHUWJA ØWZ X-; VII-L V-;;s TM ;
- S O 40 MaktMcf W 1- 30 Sns Es If III-H fet? anz ,- XII- H
7 to T: Apollonius M 3 70 kl.·10-37f Ins-A « »Es-TM
U F Windickan v 4-27CMUM«)MUlet28 L- M» « , ,--»-»«- »z- - .-, EIN-; M
12 s Missis- S sss SU- 29 .- TH.- «,-»--,- —¬
T ..« Jesus fpksaf Sooo Män, Jvd ss , · W-« « X; ,-2
? - 13 Sitmidsgönd R s ,14«Nicephokgs Makk- z - , J» »F z; 793
; n M Matbisda . R 6-35 - Sud . III-« Z
- is s: ChrIsopssu »K- 6, 44 Kiake . ev j JÄMZ , « ZMQ WHAT-.- ZT
- - . Nv S —. Upp MS M
Dac. . ähng ATS IIIZDZTUXXIFYFOUTFYZH WI- XMXJXJH (;J’-e--Z-— :
II E-« - o -1 D - O ¬
— O, · 5 ?
-- THIS - EITHE- - - its-i i s:-; MAY VOLK-DAMAGE
J «·-·7 -- « IV —¬

— 15 ; Its Z- I KLL At-; E- wsxÆXWQ
: « n '.« .»' .;. ; M) wawa —