OCR Output

N

jT i D - F· B B RAE« Ä Zsl ·UWs·d·· l e « Gst a JYLKXEM »Ist-« »Er-, ZXUAHZÆJAJ ME«-o-A ff
ar s! n. v er a er e en »z- , »¬
ji ZTIM Mzixmmuu W h.n. Mulet Jan z P- Ä WSØJTWJ ÆTTMØW L·
g On- S esse ngssssm E? « « »i- »i» « «;;2;J «« »z- ZE? ¬
atU römon " —,p M» « »F z « «.«
YE T Ansgariuö W 6,21 Regn 23 w ,- » L Z « ITØ T ;«
- 5 F Agathe ;. IS 7 51 Siiissiass 24 «:k« « « « — TTIXJZ ««« ABC-T
6 L Dorotheass- KI- 9-2«0 CRschatd 25 »H- -- ,,-»W X YXHM»» XII-;- » - »H«
« · Om Simeons Loffäng, Luc. 2-. " - · - zf« HJJHJHM Fz .-;.»F«W HEFT » z; JCyh j
! ; ZIZSexagFPiTUM Es- 10,50 KMaannyA 26 Z-»6 H M »F « e«»Z ,«· MØMØ
axachiao M f.m. « Klart , »Es , ;¬
«ji« · g T Apgllgkkia .M o, 25 ·«.— —- 28 NOTICE-T --Z’ BUT-« Ess- KHPXM c « xtsc ZCHTU
10 O EUGENIA »Ak: 2, 4 Gehe-, Hm ,v 29 D Lefo O
Z »kl! T Euphwspne . M Z, ,48’. Ztromoln 30 « sey-—- -I««J AM» « MMT «¬
12 F Eulalick « »k- 5 2 rwädex - H . »Es ?
sziz LTAgabus »He ekj40chämkastpehk i Wf HEXE-XX Y-« ÄAYIJ «- « —- ;¬
. Chrjstiis förkmmar sitt iidande-an is f-· «
f -,..147 SFFastL Händ Lpfer Wallentin ·« .« 2
415 M Sigfrid g Sno . ; :3 T
sp »Bist-a -— App Ned Solen Upp ,s Ned
i Dag«. n. m. »T. m.jDag«. Titus-M T. m.
I T ERS- C Ue C- I- « « . 7- 39 us TIERE «s
3 5155 4, 6 u -— J, 333 , as« ««,
- S - , 72 si-« ä, u 13 - E«-7-329- - 32
ge « sp« «7«-«4«4« sp 17 35 ;«« Ihr-Ist'- «3«7 j