OCR Output

—-.--.. -- —-..—

Es ·;71inukntus

. - « « HGrfk o Zähng och tyckak

DER-If "’ Mr d.dek EIT¬

- - M V Dm Jegus omfzärgfås LUc.-2 fes e m

» f FWNyätssdag
xOm Ehr-M Dop, Matth. z- « «

gårEnoch Anm. 18127 22

M 8-,· 70Ncårmast 21

i Mel-MIpr Ex» ,

6,47f.m.Dec-.1835 20 —¬

UJAPYJJX III-J;
w,

XWJKDZXJ M -»«- waywx Cäci- ÆMM m »Es-«

YOU-«- szxfxxk esse-—¬

M Æjzj M
xsthxxzfy Usjä Äms-»- ji«-ji« HEFT-Mk

J« »H« -««--«H:D«- »F X« w G;
»F »O »«., XII-» X teij

zkzÅÄ cis-« Wu- ät¬

WIN¬

—«s;- .- J SKmaNyärek Jkk
« 4 M Titus- « F Upp O kl-.2"- I7 fäng- 23 .
-5« T Simion . M DIE-« Regu» A
, 6 O kTrettsDag M S ,40: Klsart 25
7 T AUGUST M 7, 8E SUZ « W
·" 8 F Erhard ; s M 8,36 Klart 27
«·9 L Was , is P 10:- 48 MUtet« W-«
« Ehtktfkus tät-er Tempket, Lite. i. " ¬
- M Sistä TrettQ KKI t,32 Nieanorsk Negn W. .
- ztt Mthinuzs i- f.m. Okt. 5,43e.m.3-6E .
» 12 T Armde « M t,.- s- Strömolsn st¬
Iz—O».Knuc-:s «- Isi- 2,"4sz2« - III-« 1836k i
ist«-Ezka qkk Hei ex, Sniix » .,· 2
IsiF Max-rus- M .6-,,8 . ,.,—— — . s;
Satan -« . U - Ne S H
Das» TMÄZL , » ed, olen : Upp Isiep
« kr. 8,-57— 3 - z- s- « ,
Z· ·p»,..55-» z» 3
7 IIJOT " - «

JOHN-Ä MAX-Jän- «--6,, I.
XJJ -ZJ-»m-M BE

FU- Zog-« szq sog- M Ost-WILL « was
»t«-, ØJ - its-sey KJVO .
Läg-, «- «, »Es-Mk ,:-ZJ zä- »w:

JXÄL - MZV Q;;s-IC) WITH-« ;

Nis- MIYXH

)
f