OCR Output

, ,- z
i!
?
« l
"Y
' ?
, f
I
Z
- E
C
L
T
Ä
81
.;
?
s
il
?
Z
E

fekmes Kostle - szsz , «
»Hx-;IJ(;-1«:NIAg AZZFLSJPXWGM MARLOTTÄ "

AMAUA « ALBER- ¬

«·TINAsFödetse-s"den 24 April Gon - » « « MS

- , » v Q«-Förm»örk·e«lsser."« »
Bland kvra Förmörkelfchtwä LSolen vch EWZ ZWE¬

» Y nen, Hkir cnyast Solförmörketsen bm ·termidda e - 5 ¬
»Ma«1xhak synxigzk Den börjazv kxs ZZFL medeckidlzdfgstsr —¬
s- kl. 5-47. vch at stprst kcs 4t33-, dä. han sträckex sig ända tm 7

..j

kUriU88 C fMåncns « O QNPMZUQ O Fsräa Qwarterek. «¬
»O».·Fullznäne «"eller Nedan- O Sistas ,O.warter«et." G «
· «Waduren.. « Oxem ji Twikifng." skiKräftanzxÆ

Es af solens»twär!iui·e. —

« « : « Teckneus bemärkekfa
K Bett-des Spu- och Högtidsdagah O Sack« Z; rag¬

ngs. bSatyrnvO TeisJupstert oA MAS, , L Ventis. I Mes¬

Yespnets V Imkgfrum If M en« - S«kok"iv1j..
M SkvtML R« Stkubvckem »J- gWattsktFamejix »F T «
FWVM fs MS -—föVM-WVWTITO- Es Mi» CfterwksdagkuX kl( « «
» kxockckm 8 Mänens uppstiganthsF -«Nedeigayh«e" gktwms «
stzsjurkgtsetfx ( Nedsipttning tiäxftetföljandk,z·o(ch- Juppsipktsä
; » nmgztill föregäende dag. G.st. Gamxa Stimon Wit- Mä-;
« nensz Upp- och«chPZängtZllKra;de-,«åtfattektitmnamgegförmtds «
-dageu euer eäermiddageu,»acxtgig»ve stå esiser euerssrwzuidm s- s f

-.’

1

si¬
.g¬

—.-«i«
- ¬

JZJ
- - STE.

i.
i

Z
Z

.«"-¬