OCR Output

.".·..«.74."«.-.;2.:.—«;7«-"-" «-"-’·—s-" -"-Y."«-.-- « " - «""T«·". - .. .--.«« -T·is««—
« UT «’««x . « -« : .,«.«.. . - «7 - : . n:s«-1.;:..«.:.:..--s - » -. - O-. . «
, « »

-« w»
-.--«-m, «.·«»

-—k«¬

.».»H..... .

sp« W » .
«-,.-»-:F!M ·-:·."-:!.:«!-. r::«..-.:

« · l

sk«. DEcEMBEZ««
a
1
«2
» 3
4
5
-6 SJFUAdVent

. .7 MS)

LOT

: --s«, g-L«Alexander : «

Om Johann-is Sändebud till Christum- Mqtkh »s« I
f.u .(2k15,-58fm.1)kk g; — .
« 2-.«· FHYH .- -—

s-« «

».13 SKZL Advent.
»1"4 M Jsidorus

-»,

- ;¬
Zä,

- VII-J- »(

Ned Wäderleken
3 84 f m. Klart, Nov
4-54 Hchn
6,16 Klart
z Barbara 7, 38 g»CFj-Zrmast
L Crispina Upp O kk 6 ,48 f. m.»23

- Z- - Om Tecken r Sdlen och Mänen, Luc. U. ¬
,28 NICOLAUS H
Klari¬
Snö
VIIIle

»F Man
AL¬
QBELIM
T
T

D

g

Zephanias

TTDTT

thon

8 T Va ariæ Aflz

RO Anna
Judith

« F« Daniel¬

FYIXIXY

» Snz
10-49-(Luciasz «

Maler

Upp «- «

Wiss-;

«,12"00
,2

Ne d Solen
Dag.

TB T
Solen

Jreuens

Upp
Tim. mi- ¬
kl) 8, 45 · klo

s-« 47 E

« 8,- 50
- 8,- 53

O

q-«

wwwuoH

ku- w

,
,
,
¬

ists-Ist
Ulwn
« GIOO
S
UT
O

» » «« T«
9 kl. Z, 55". kl. 3 "
: « - Z-;
Z

G sk « .
A III;»

·-24·¬
25 zsz
26 J
-27"

»«12,9s J» s
zo.»» ;

MA¬

pxzsÄJMIAJ M- ,

AU- YJ a-r.-U-«¬

HGB-ed » sz ·

I;- Ez--c-7(:;,,Y

Ub¬