OCR Output

s—"-:-.—.—-Lk-:-—-s,-———

»Z- PMB-» »Es-X- ¬
- »Es-«- was-«- ME; »Z- —¬

»7»2--»;-. »F J- Ax¬

s « BlojsnfieE Månaö sp » .
- . DER-M F d Hl Säcådn s E- b--tHIZJF»I»·«II;):718R3n Gfkk s

"« « · « · »in en eige n e m ee do ,

»Z-, ÄZÆX WJXJHFFHJ »F,,.,Ø, .17 SIHe pzkk R Rezzæa , .

18 MEUC - »F Rg n 6

a J - -»- XII-i . « «««L«¬
X- »Es-«- J Jzy J«X«ä«-,—«·’ J , » z; «19 T Porkntia « . A Gkk 14ä,i.f.,m. ;
H .

—-x

utfättes

W IHHWIY 21 T Constamin « H LIka » :9«
»Es-»z-» .
" Z-:« JØQGY s« Christus iärer att bedja, Joh 16
E Of ..-5.-;, XII-N XII-« XX 26 T Wishelmina I «— g, Warmt · : 14
, « 28 TsAscIIhristiHim:f.Ni EI-Gek«111anus,
;.7. »F W-F c¬
« III-« M) 30 L Basilius ji« " T- —E 18 «

i .

L OW- - J- Z- XII-« - ·- f «20"O Carolina · « g Regn

AWJHJ M-: M LF Henning - G ; Kxarr —1«,

232 DESIDERIÄ «I » , 11 «

Es ÆM Wz,-4 «,.-; ,,· . .- · e¬

j M- «. . «24 SHZOBOM -Sönd. M Rogatius -— , 12
Js- W-· W- » 25 M urbamks - »Es-. CFjårmast 13».

» « - « - . » ? ««f » ¬

- Hi WMJ »·,«· stJM »J-» : 27 O Bexa F

; -·--sm Zw- Ä- XX am Mwosh «9,; QHJZL - ,. 29 F Ussjeaxijninus . H as; Klart s17

; » , - sy- z - . ¬

T Mk-« WW ka 7W«z"kc D - Om Hugfwalarens Aukomst- Jok) IS« « « J

i J YMDM - .31 Ssksa PaE -» . Petronella -—19

IT

-M-EJ-Q - :z;: jgøøisy ME- -«.«4,R' . · JFSolen . upp Solcn . UPP . Ned
«Dag. Tim. m. Dag. »Fup.«nz.«
. D

J-- »«»M.x .sz ZV
-- 17 , k.3, 29 kl wo 8- 51

8-f55

S, 58

Z

ed

F- »

i
z
Z XJWCJ MM 49 24

J; DIE-; XX Xe- FI-a X jvu JPÆ Tå v 20

»- »W.

DJJOIUS
Us-k.1k, «
VII-ZU
HOXJ

«¬
Oswa
S N s N

,

O

www
SSS

YFOFOLYR

sj

c;

TFZ W« MAX-E- , "" - sz s