OCR Output

IT- — - sz· -·"—i—: --« s·-— —- «- —- . » — . . — —-»,

¬

-?7 NWÄ MA- Wk MAY-ur- « . « z« . · « « .

»Hm-»z- YO-; Z7M- H- — « -s Gräsz-Måna-d·» , »
, Dag ar · n. Upp Wäderlekeu G.—«-;.

ÆXMM MXÆX MJYJ « « 16 gT Patrik If m. F, Klart - T
ÆJJ ANY-»U- « . W« 17 FALanF Fredag. He 0,41«-« -.-— —- 5
THE-F Jas--: -2«-4--f7 « Eis LWalerianJ »so 2,6 —-.— — 6
- als-W MWOJJ Lykf ,, ØMXUØO —(E."" « o . , ’«
. Om Christi Uppstandelfe, Marc.16«. « . " z -«

«L;-AJI M« HH »H« CH- J »J» SKPafE Dag »He- Z; 4 Bernhard!
, "· - «--— kGIÆ7 · «
· sc Zw- ."M«, z-« ZOW Oc- 7 MOH « « VZEZDGS Pass. RM GTL 0,25 f m, 8 ¬

T AnshcklUI · s R 4, 6 Abt-zug) « 9

«- taæo J ZU XII-J, JLJEOJäOJZK ,
»Ob«-»J- » »s? « O BERNH: DINA G 4,17 Klark »m»
XII-X« »Z«- yz XX- - TH- 23 T Georgius H 4,24 -.«- - 11 ¬

» ; 24 Ä W . » »f— ,«·
, JQIZJF »- wxocåszk Dei-«- ZZZWY »w» F LBERTINA M 4-36 - - - 13

LZLMachs « J 434 ’Z-— »Hä«

MM T -«JJ-V47W LIJÆ ,4-«» o
z-; »«» « »««;» Jä, »Zw« Jesus gar genom lyckta Dörrar, Joh. t2o-.
»F MAY TM Eg, J-« 26 STI« Pan 4,38 Cletus - — 14
»W--M »Hm-, r« ».27 MAntimus ,;- 4, ..
H-; IT Hm 28 T Thmss » - »F Ly- szkmast « -« s
F KÄ- « « s« « »T-«»——- , -29 O Tycho Ni- fer Strömoln »i7«¬
END-. Je X - .30 T Mariamts M ej FI, 18 «

III-M ZZZXW Q»-;W, fIFz-."Y « · TSOFCU . Upp Ned Solen I Upp — " Die-D »
,sz ins-. ,- « «- TÄ- » »- E fo ; Das-« Tim. « T. n1.xDaag. Tim.—m." ; T. m» —¬
M"«-« -Z-X-- JÆHT »J-· « TZ III-»F M 19 MIN- 7-"«E3««
z W Af- . JV JFJ 214 . » XVI-Z « 3427 « E 4311 - Z«·«-TT « L¬
-s--2- ,-x.. ---—--.--s--—---s« cis-: »Is»
M

.- ; s- svpi z« — — v L ,

« «s-2·«)«,- s-z,» HEXE-J Ez- . ·;. -· - - · ¬
j CZZJX køthsfafcs PHZHTOJMETW IXZJ FAM· D.T-s’ l, , , s O«- « . «» «

-s.«««f-.·.—