OCR Output

.-.-.--—-»

k,’

,-sz ON , ,« — ' L» — « c,-- q-, MM ÆM ;;, ' k-( MZTJL

« » F MARTIUS s xz3»»7-2»-·» Agstp JEA¬

». Dagar . Mån Ned - Wadebleken »Gst -J. XJJ h XZM W¬
» « Chrisäus förkuunar sitt Lidande, Luc. 18 - J » —- JPM YXLM
1 SÅ Fastk Sönd 7,39 Albm . FITIDI 17 - X-q»m- fass-ftp JOHN-H VIII

. » »Hä, MJYJU
21 - IT sskss «s-;;»;:si « —- - WA- Its-«- 794 ,
. 5 T Conon sz -- OF fm Sud-« · U J »-H!X—- ;- s , s H »i- "·
LET- 6 F Fulgentius . W 0 54 Dinsma L; s« — . . · »Es-Je- ÄÅs Dis-Me¬
Christus frestas af Djefivulem Matth 4 - s »si- '
.8- Skjjszxstan »F 3,31 KIBondagen 24 -- » JXJ
—- 9 M40 Mrcyrer sksc 4,46 Philemom 25. « z-« »z¬
,·1() T Aporkouius IS 33318 - KSlZZt . -— 327 X A-« «.«- ¬
«11 O Windician ; , . -- »Y- « y- «- »U.
« - 8 ( « ff 772, - J«
12 T Gregorius W 6 -28 MUIEI 2 ,
». 13 F Niæpshorus IF H: 46 Klari, IVIATL ; Z LCCZYI J XII-U L- Qjc«3c-Mlj:y FIEØGJT J- ;
4-L Mathilda IF Uppv Dkl 11-19 eim s »w- JOH- Jszsz ; «- JÆ «- » .
- « Om den Canaueifkas Qwinnan, Äatytkj 15 AM- J « III-« A« WXØJ
» . 15 SALiFastsan Is- 6,48. Christopher B MAX-J M jwk » MMA -Its
fskfleu Upp s XTNed Fääen TimeWILL-— TNFZ Z « Z-;W«J, WWL MAY-»F¬
Dago ; kZETM6; Zå kl. S, 13 9 kl 6, 26 HA. Is, 35 s JE- « LOJCZOJ W M ÆXÆ
Z g H; ; .sz,g:12 M .g; ZZ its-« Z; i JEAN-k- WIL-, syxzsp z- CH¬
7 · , « S- 37 5,«29 15 g: »Ic- »,,zk, sit-— XMMLL M ««-,1u gez-R H¬
. ,·: « - · . « - ,2 s , .»,
—- »F , , . » «·· S l-! w.-71 »Ist-: fu« M Mk
, .. ad0»« »-;,.xk·-«,«. YOU-» s M- I »Es-J- JE- M » X

, « . · — ; k .-—....s-—- - ..——- — --.-—— , , -"d«-s— KE¬
«— i--:;«:-—-k--« .-«-—.— »I-—.kg---- . Js« ,s- · ——- —- - .