OCR Output

«- :··’?"·«-W ARE-O- W-« Lis¬
I :"46 JÆJ

fCØZJZØxØ E»ÄJ XX- UMVLJ ARE-»F «Hf,z-»A:»Y» .
«- »die-PE- ynMJA Wy- JXJ ØXM»J,«»»»
XZJ feg- »Ur-»- Das-Am JJZZA JJJTMM»X» :
, · — LIM-,Y, EWTMMU «

MÄÅH MZ KKJTMY··--ri·:xf ;,I- T » —· Js«
·· XXLYHJXIIJszl Jsz

WITH TMZ

., .- Bis-»¬
- - ,

XJOÆMZQXJ »t;

21 O Agneta
J Z 22 OT Vincentius
« «23 F Emcrentia
24 L Eric Translsi »
« « · -« OM Höfwitsmannens tjenare,«Matth 8.¬
25 SIEZez Trete.D. Æz
· - 26 M Polycaipus
·«-27 T Chkywstomus
—28-·Os.(:AR-I«q ¬
« k29s T Palerqu

« -:jt« jx , s, 25
Dis-; ·« s- 20

30 F Gunilla

·.31 L Vigiliits
« Sdlckl szupp

x71 kr. 8,3 2 a.

193 - « .8, 29

K
AS
. FR
Es
H

Jlen — «. Upp TNK —. —;«

25 « kl. s, 16 kl 3,· H .
· · 8, n 3;«,k « (

Quome
N N s x O
»Hu-US
»Es-UN- m.

. Tho rs- Månad·. —¬
tegak , - g Män. UPP Wäderleken G.ß.«
F Marcellus · —- THIS 24 To s 4
« T l·—7 L Antonius IF 6, 58 Sno 5
, . , « Im Bröllopet i Cana Joh: 2. «
IS SWLQTrett D« IF 8,8I Prifca O«
LIABLE-Hean K- 10, 4 Scrömoln 7
-·20 T Faoiim T 11,37 Dis-Es 8

M f-.m. le.10,8 e.m. 9f

IF

Es

,- Ä «-1 12 CNårmafO III
2748 Snö Lå ·
4, 26 » ;- —¬

5-59 Paulus IF " » -13« « "
7-19 - Krart x14« ¬

8z19 ------, 15«

9··- 0 SFLICLZHU 16 f» F
ser» Stromoln Zg ;