OCR Output

Hennes EKongL Hoghet Prinfeßan GHARLOTTA
AMALIA ALBERs

TINAS Fodelse, deIUIS 24 April 1830- f « k- s- M s· .

Formörkelser.» -- H T

Blond twä Solförmorkeslser och en Manförmörkelse, fom
i är intrciffa, blifwer endast den sistnämnde här synlig. Bör- —;,¬
Fern er od. ro Jnnii kl-. 11 ges-H m-, han dsträcker sig till «
Im a månens diameter kl. 1xs2487 och gutan . u kl-. o 17

Egi¬

, )

CJLHU JZQ KEØ ze-JLM«J-:Z,-FVØY Hi
; exis- »,,::2 «;,-T-xs-k- -,Z».7-.-:.-. ste

Tecknens bemärkelse.

FIJVetpder Sim- och Hogtidsdagar. O Spren. g um«-« »
tue-pp hSaturmcs. U Jupnerkck Mars. L Man ZMerss « ¬
ästri Jus ( Månen. E Nymåne. O Första Qwarteret. O»
Kltllmåne gler Nedan. Czß Sista O.warteret. LIZF Wädu- Oz¬

-««»«, «, « . - - — » » » ¬

. s- » « . JZUJ Z « ensK Oer. Mc Twilling. W Kräftan. . Lejoneu

. WTLÄVA · - — X Jui feint. H Wå gen. M Skorpion» Skyitem
kSten ocken. »Ak- Wattumannem ,ÆF1fkarne. . m.

oxmtddagem e. m. eftermiddagemx kt kkockan. zz M neu-z
suppsttgande, IF Nedstigande genom Djurkretsen. Nedflp tti —
Ums W eftekfoliande och ) Uppflyttning till föreg ende dem-. —- .
«G.p.—"st Gaul-la Sitz-l ersc. Wid Månens Upp- och Nedzgäng tm- »- ¬
· hdra de utfatte timmarne förmiddagden eller eftekkmddagm« — ·¬

" » F alltsom de stå efter eUer fdre H midd .

»Ah-»L- DsX-J« ; .......·—-—--¬

««-)7774«ch-«Æx W M Il-' U

..»..» 7 F x

l ALTE-Z HHW ·.s.,.,,l . » · ·
MJZUC fass-sc D«,z- 473 744622 » « :

I; -.W INCL» «-«» s- -..-, , .¬
-:-«-...k"- - »s: —-OO---——¬