OCR Output

.-- . ...- .- ,
—- ·,- »
's¬

. - Vra « « dequ to Seofch , «sp,.-7 17 Wad ena .« — - · »-- sk- · · ·· ·
HONIGng 10·Skdtt51th EsszgcukgeraM ZZ ·« ·« Forteckn n"
i .« Ists-EIN · ' 9SYYMHUWHV « UW WeBerwiIk "« 16 « « Zd · g«
« -Uorla11daplaksett SkkkojkmstadM 17 Werks « «· 7 « ·p e Markmdeb som- håll 3 « N
TCIIHVOTSDLOWHTW -. .- 7WkukoLT-- ·- 14 · « - rikge grän fand-e H z Msig W SWE«

, s. MMWDI i Calf- Vodcttelå 24 Wsmmekbw s·«sp««2?·) IT - · · N er rI «—8

«sz · Nxxrkokvkusdi III-H orksla 14 Mund-· ·« "· L; « Markt-new · « «« · s " - -« · s « · «··

jv « « An g .« — jIJY i shll nstzdk BE dk ,i O -t si ,«-. ( .«-8 Ln;·.· );, sp» . ? ) S .

: , ö e· Unf» i« .« 28 T.Iofaif .sz· . ·». S 20 Åtw , ». , «· j- T o - O, « «O ’·«"c«.. « . . . « ,--: « «

; c . H« : skk · sk - s. :- IF¬

? kt «- ggakxa « ? 3 NEWTme-« «-"7· Osierbymo .. « ...—-",22 .. · Mars e·e·ft· ATWJ ASka Socken T WITH If « « US

« - -—.e.,tha::;mcjr». « gupjaqu » » 2 »i« « GWNZH er OgdeUs nannare be?an1melie.« « s
IS- -. HEXE III-« - den 27 JTIgatoxp . 4«Soxsw"ie b 45 i Skewuckssesu glie « «’ « - E « di 4«D:o

: ·Chr??«kdaka(·kk EIN IS IMPLIng . «. 28 Wadstmä okgspj Fssj L TVLUZF jcm .···· S · «·«k· «- ’-· « -« D-· I IUU

« ««F··«··«Y«sm«·«WM-«« 11 TOHMALUUIV : 28 Wardemmswkk US L· P BWWWUUODBeTg · . ·4 «. ds· .I.-—Dt.d

M - 25 despsng 20 quftads » - 4 Ttkrksm .. . « it - .« d.- s Du¬

? « , :d-- »F : »so-ku b? ergedt ; » —. if a« Z: d.10 ·Y«:9 »

- - uti DEQEMBBR .. « ·:c W MIMW ;- « « IV »Es

s «"«» AHUOSZSII . den U LZfänger (k st IV 9 Skekkefteås «2- - Z:·b··LTJ-EIZ«JS·; « «· « « « : »«s d« Tg SSR

k- « - BUW by - · f« THE-· NOVUVS GEIST- Skiimarbvs —· 16 · Mxkfzgx T· - S « « « « - — «— d. BEIDE-sk«
BUT-WE- ·« ··V«- Wakcgakd . ·k,1«0 Sk Mr Ed- ·· -j·«6 T oxxd ««- « sz« « « «·- · — ·· 7d Z · S; "·

- Bodij -«- JN b is- .- « « « « . « 3 JEAN -,. ,. - -. « -- « «- « « THO- «
E ·-Hi.imstfx»s.1d« · "··"·:«Pc·x«s:23ka«· «· B g···«·c8c?·a··m·« « 9 « SVWWUst « — " « « « « « - D HODHJ

·· k « ·s· ,c- « · . . P D .-.; J« « « « «- · O , .«0 -s- - . . , -«·i s-;

F WZNPMS · LPITZZP .. .« «. 2 Wärmerbvs Z: TIERE - « · «-: « « — s- « « dd« YIFZZL
LIEWFWMC 2 «9T«3’1e37""3;s .- n30 DER-cy- TsmeF TO — Elwebaäsekfi squct as N « -- »; d: 18 Nxzv « «

? « « « J-. « HAVE OCOT « -« make bestsmmelsa » S« mer Foq »Es-« . · ·?· «
:k.«- « s- « · , gistgn - « -s - . d 1«D- ·
skss . « sc « « ·« ;- « « , · E sst ·