OCR Output

i .
Z
Z

;
s

is ,

1

wiss-Ism- m

,-— Y- -- «--.-- »

--- , , - « ¬

De »Es rr e P·ifakjetg;5nas-- GXZ nfg och LFP fa n de ·
.. » - Akspissk ¬

.U«1;:Hjh«sis««ft)11ks kle åfet isStrtkbvxckftsnsTstjcmbildY-—
- szÄr k Sovermed Skalen wtd Bär-ask qk.-Fe"bx.s ochs om mid¬

natteln jun-bist afAuxq.« » .. » - .. ¬

-» samst igensiimes b,tkständsgt bland Jungfmms stier¬
norz j födxr vmmidnatteuwid« flutet af, Mart. ochom middm
gen fbörjan af Ort-zu s - « « , T

Jupiter träffas san-der första hälfcen af Krebs-Wölbu¬

.- rens och finde-r d«e’n··ax1draxks Oreztsstjfkrktbklo;«skocttmerHö¬

. der Wegs? Seiten Nov-km anax och wtd Undxmtteuskstu-»
tetaszosx -¬

« « Max-s- genomchzper-Sko»rvan,— "Skytt,enx, Stenbocketj,«
— ,Wattmmumens, Mkamw Wixduren och Orest till medlet

af Sept.,«knv,ar«efter han still äretspisixttssynes bland Fazit¬

— Ungarme Geryon

» · C.

- -. «ven,us«ar w»t-d-.ccre,t;s"·"·b·v«kafan morgonstfeksnm blir aft"on-¬

«stieikna» efteki Id. 18 ·««"Martk, Elyer säcom s ädanikkarass d. .3k

; Oct.- Ach b-öxjar’åter eftx fvuas omjmoxsgtjarna eftex d. U

ec. . T - o «' -·" » -- f — " y—
- Mcxcurtusz som- at! langstyfierkfrän Solen d. u

Mart-, 8 I«ul.«,-2«-Nov.,. och längst wester-d."-25«Avr.,- 233 ¬

Aug» k: Dec» börk k förra sollst-— under den-mörka" ärg¬

« tiden, kkinna svnas"»nägon—gsi1g«sm- afttxasrnesoch «i det· sed¬
Mrg »Ims morgnarne. Hatt igensstmesi nur-a Jupiter d. 242

»Es-ff »w---».kkk«,,««— - -——--s-;.- «. - .--.-.. , , «¬
-,--— - .--- » » .- « . . . ·¬

» ¬
» ,
»F .—·s s»
. s
. LIA— s ¬

Oft
.

·« R

»O .

El¬

ed

Mas¬

MS
0 U