OCR Output

ocToBBR ;.-·,.sz,.,...’
Dagax - -« .- Man. Upp Wäderleken Gstisf

1 O Remigius ZEIT 2,57.--".—fmå),)2uket sepsr.19» ¬

its « L T LIJDVIG . gäk (C JYOst-Mast 20

3 F Ewatd s X » LZ Nsd -kI-0-13f«m« A« «

4—L FKANS » v M 6y14 T KMU 22

; · « « Om den Störste i Htmtnelrtket, Matkl).18. · ;
T 5 Sie-s 199.Tref.- w 6,25 Ansich. Dis-g 23»» ,
Izj , 6 M Bruno « Cis-Fig 6,4-0 Dimma 24sz ;
»« « 7 T Brigitta Æ 7,«. 5 LI, Regn - 25H s
8 O Dexuetrius F 7,·36 Dimma J 26 ¬
-.ITTDivnyfiusv ; 8,J42 0k1.5,13e.m.272-;¬
Eh HEWEZ Geteozt - « »F 9,53 -- Regn och 28.;;
11 L Probus . « «R 11,12 « Hagel 29sp

s- » Om Bröllopskläderna, Matth 22. » » J
12 SK- 20e. Trgf.- ,R fm Walfud .- sz 30

kssyksstmiss .¬

· 13 M Theophicxcs - . Ostsle «
---14 T Cc«:1i.1tusv «", « 1,5« ,
15 O Hedvig .
S»oken»- , Upp W
ag; — » Tim m; s
l kiFGI 17 kl
, »6,«22 «
O . --.7,; "s - --Ii sz J-s XVI-—¬

«--".O.-«7- ¬