OCR Output

J U L I U S,

Da agra — s « --Må’n.- « Wäderleken G»st

- 1 gT Aron Es N » - Klart lus.1·9

. 2 O Mar; Befök »F Z— - Warmt 20

» 3 T Anatolius of Z O Fjarmast 21
.4. F misica Hv; g Mater « 22

: «; 5 L Nektchck , N- Q- Zian . 23
- Om Phariseernas Rättfördtghet, Mawth 5 ·« «
6 SKS QTtef XX OMOLH ·e.m.;24¬
I - 7 M Claes — « ; M lckrt 25
· 8 T K:kian sz «- oxh - 26
? 9 O Cvrillus »Es Z- wakert 27
i T10 T Canutus - Essig- — wä-» . «28
11 F Eleonora . Eis-E « - der 29
k»; 12 L Herman » ) W- — C Narmast

· Om C rcsti Forklarit18, att 1.« — .
Es 13 SE 7 e. Trhetj , , Ep- -" KATER mJuL 1 —
s 14 M Phocas - M O « Klart- 2
15 T Aposti. Deln OF Z - Äska 3
« 16 O Reinhold . M · Regn - 4
Solen »· Upp ; NedsSolen — Upp . Neds
ag. « Tim. m» T.. m. Dag. Timm -T..m.
sk H. 2,’50. ki. 9, 10 9 kl., 58 U. 9-"1
2,351 9, 8 11 — Z, o - d, 59
«5 --2,««,53 » .9, 6 ts« Z, 3 - Z, »Es
L - «7 2- 55 s 91 4 15 F Z- te -8- 53

Hex-J

X-M-m«o- MAY Z AK

XII-M »- »M-; XVI-Ze¬
ØZUMYZØZØMØ sys- — MS »H¬

«»-» »He-H sz .. » ,
ØJMMTHJØÆM — « , · -.--;«; Zw¬
MM »- :,« - -;-:«. JXJP -W.- ¬

MM M HÄ- Jst-M Max-E ««J A-, ;¬
« :«:»»-. Mäzx MAY-«- ZE-« »J- »--j
JJZJ J« »Is- EW X-yk-JX, -.¬
fZØ,-ss åyy HERR-M- J -J4Ø»-»m¬
- JJELXM NOT-Z w. « « J-G

»Es-s F« MM »Ur-. K XAJAØØ MĬ
KJ ,Zj«»;,xzz W«·å-. «- xz ANDE¬

»Y, szxa TM-«««U- MADE-»G¬
OJMJY J-:«-,-J JZXJ zi- JMMXW »Es¬

«-- »- W J MAY-e
AxØM ?- ÆYHA-,-M
KXJX WXX WELTK¬

-«7 - »k-Z JXJ w---G Iz¬
;«Y»Z-,«--« ZHZXJO 5726937 »H-: ,-- ye-?--- .

JXZZZ
PXLIEW ««-a?u- Jst-.¬
»..,, z.-«»».-»«-,-,2«»», ,