OCR Output

.,.« »,«, «.«-.-s--- .. .-.. »
.. «« «- « J« q« ««««1««

":J—-—1 ,«,
Ä

, Eckk

Dagar « ZE- Man. ·— « « Wädetleketi Gspffsz «

Om Nska Mannen och Lazarus, Luc.16. .
1 SHY 1 e. Tref« - I Fjarmast Maj. 20 . »
2 Mc Eraslmts - QWXJZP Z lart MLI « « . -.
3 T Maxckllinus T, »z-: . och.’ « IT · Wiss-j- ,,»-- M-«
? s GREka "- Mk Z —. twackm » Zå T J-» THE-K- Ä-» H¬
« JV On! Iclusx M da- « « « H 9:4, W
6 F GUSTAE sz « » ga · « 25 « XX J -w M« .
7 L Nobkkk · J N · .11,9f1n. --26,z-» s « «-«-Z?- IT «- ¬
. Om den Stora Nattwardem Luc.14. - . . » · ; «- M XII-«- «-"W J J ·
8 Ssgz Tref» - W OR Sumin 27 « ;:-s--sss-) WHAT - XII ; « :
9 VI Primus egn, Ä a .28 s g Es .- . ( »O ·- FJ « sz j:«—« « - s¬

22 . Kcakt . 29 ·« YÄY

10 T Swante « « — —. · »
11 och 30 BERLIN-—- käzs - Jus -- s
, « warmt 31 L Ä «-»J«--LT »Am- MMxM J A- JMJ
13 F sziqvilma « Jan-. I« z »J-- - « · »
14 Elisa » Nk1,14 e.1«u« L;

. . Om det berste appade Fåret, Luc 15 - Z
"15 SEZQTr ef; j-« K ZBöndagen 3sz.,¬

O Bamabas
«Z·( 12 T EHFI

WWFZJS

Stolen . Upp - NeöxSeslen Upp ch - z
ag. Tim m. T. m; Dag. Tim.m. «T.sn1.z . ¬
l . « IF 3- O H 9- 9 kcf 2- 51 k.0.·«·9-·sp9« - ·
3»»·« » 2, 58 9, 2 11,- - 2, 9 9, It-«
s»sz «2, 56 « 9, 4 ts-; g-, 48 « 9, 12¬
7 . «2-53 g- 7«15» 2-.4-7» 9-13——