OCR Output

WH--«- -—-— -Æ » -— »

Mix »wes-»s-; ·¬
-JJ«E(J X :- H Gräs-. MZUAZ « , » ’-«"«.
J »k- D JØ · · «. ,. Dagaor . k · IgciSm LIgåd WITH-riefen szk
·j«: Ps— ; - ,16 O Patri - ulet . .
. «·-"«7·«« M««"«-« Ky- - "-0««"-"C«3 94·sz · 11«7 T Elias · . W 3«,22 Okl.1-,3,0f.m. 5
zy DO- M Js» »Zw- J - HJMHH Hi- - -- - »F z
»Z- J- « — 18 F Waletian » W 3,52 Ktazxk »i.
»J-- -«s-— »j- W Es- -—7-- Mis- « »Es-« » --19L Bernhard ; IF 4,11 :— -—,——- --«-7

¬
. WQ Z ; H »Es ··"-· T MS ««««;:-«« Om Christi gäng till Fadiem Joh 16.

--·-«-«-»«Z- Jem- . 20 SFZ e. Pasc R 4,25 AMMIU OiMss
— 21 M,821nsl)eltn « « CI 4,38 Mit-let 9 :¬
- , 22 T BERNH: DINA j- 4,48 C Als-Hast xg ,
23O Georgius M Upp Okl.3-48e.m.1ts,
24 T ALBEKTJNL III 9, 0 Ncgn 12
25 F Maccus ; W 10,38s - Klar-r .- 13 ;
26L Cletus - W f.m. » ;- -7—.- -212
» - -Om den ·He·lige Andes Embete, Joh. 16. '
,27 SM 4 e. Påfh TF O, 8 IKLBöndagenIF15 sp

sp-« .«- » ¬

III-T T.vcho« JT 2,16 .—--..-—,.» 17-¬
»"3(;) O Max-kanns R 2,52 Okl. 5,4-4e mk18 z
Soken Upp , .« Neds Solen · Upp v"Ned «.
Dag.-« Tim m. T :·Dag. Tim.— —-.m T. ins-»
17 kl-» Z» 42 kl 7- 19125 « klj 4- 21 kl..- I- 49
» - ·j19 4-.7 7- 24127 . is» 16 7- XII
211 4, 32 " 7, 29129 - « Z« 11 sz 7, so —

23 ·· Z«-2,6,« -7, 35 30 - Haks- 7, Sz; ..

« «¬
« ·Is-L«· :-« ·

l

Z

I

I

LE. ¬

:-;·Isi» - —-.»-».— ------——————-- s- « i¬

.

28 M Thuke T 1,21 KILUL · IS T «