OCR Output

» »»»-.j««;;,-s« -»-·-««MM s- -« -»«- »·..- s- «-«.. «

k- JANUARIUS,

Gif, o Iem , fröjd och lrckaL J

«Om Jesn omskärelse ,

-".Dq«g-zk s Män. Upps Wäderleken Gst.—

2

1 OHNyars Dag. Dis-F 11,1A1118"150ec 1833.2()
2 T Abel, Seth . sk- .f.m. ,le. 5,25e. m.
. 3 F Enech « Js- 0,32 Mulet s22
4 L Titkts .j N L-, 2 s Blidx -- -"2.3, —¬
· « Qui aChkksti Dis-p,Mattk-. 3.» . - x »
— -j5«S-Hksn,e.ther. D M 31,32 Simcon , -- « 24 ¬
. HNMFTxertDaz W I, 1 ·S«trflömom LI¬
"· 7 T AUGUST — - Æ ,6,2«7 — —- k 26
8 O Crhmd sz He 7,43 IF —. — 27J
9- T smianus . H 8,47 ’ Mulct « 28
» 10 F Ngcanor » »Es-O Lyferej kl.0,23 f.m.?9¬
» , LHyginwi R Ned - Snö
« ·" Christus kärer iTemplet, Luc 2. , . »
- — 12 SHYI e.Trett.D.s R« 6·, 8«Artadius — 311Ä
s13 Manut H 7:,25 Mulkt Jan. 183471
T is14 T Felix H 8,42 -—- v
"15 O Maunis L 9-57 CFFZDMM - "-3
Solen Upp Nedk Soletr lle -Ned
Dag. Tim. m. T. m..IDag. Tim. m.. T.m ·«
—.-I « « klo Z-. 57 kl Z-. 3 9 . kl« 81746 k123- 141
3 « 8,· 55 I3,; 5 11 -- «8, 43 Z-, f7» «
5 - s8,— 52 3, »8 ;3. 8«, 39» - Z, 2k
7 Z, 49 »Z, U 15 s-, Zö¬

3- IF

« t

«-J««-!»Ms-« THE-XI- ZJ X »Na-, o- ZW¬
List-M MXD »Es AL- - -.--«-»;- »-»--.--«- ;

i txt-, J»M«-·6j",« XL «7« J. ,Jjå--fk EÆWVZYXMHA

I -»,,, XX ,-2;:—«4-- y-, ¬
XX VII-»s- ZZJ »Ja-«

30

’ J

zk Mk-«-Z-.?· «- J ijxaezl QXMHMAØ XIV BEFO¬
; ;;-»-H«, EWVTJ Eos-z MHJ H «,Z-WMX » TAFEL
« :«-F,-t-y-Q· ÄZXZZØV KLEMM ZXZTTIFLØJJ XVI-PFA¬

AAJJ IXwa JM »M¬

f

? mäoq XMM MM

»Ist-« Ext- »Es-i JJJ Tät-Näh
«- C- YZJÄ Its-J- NEM¬
-- Akt-M «-7-,-I-’,-"·-7- - THIS-XC- sey MAY-H

;E.. AKij THE-!- PMB-XX WEI- XMZMJJLWZFJ

. zwwzøist OR www-H- »m- ØÄ-M::s
Im QHØHH »Ak- - ZJL MAY-; »

MAY Hwyezr XVIII- --s- XWØHJIØ XXY

s

;)»Zz- »J-» «.-i-·-» F Ez» JOHN-Im
f-« MAY-G -"-. -.-«.s MAX OF
ÆNMOZYJMJZZZX»4- GJJMEMLM », k,-..----7¬