OCR Output

.--- - HEFT--.—-·

» - » - - .·- «
« v ¬
. · « »z.
- s

sTocTHoLMs Post- »Tai-- samt Degen dä

Posten Till Hwasrje Ort Hcirifrän afgåxv Hwarwid Mk
betpder Mäiidagy T Tisdag- O. Onsdag, TH THTrsO
dag- F».« Fredag och L. Lördag. . ¬

I» " - . N Bc0.sk. r NE. jkth
«- -· « · FITNESS-OTHER «Z · EYFIZMT « · ä·
. » a « · — , T. « h
· .. . Messime M TTT . s — Ecskarcebw T F. 4- ,
« . AweftawM Th. « 4 —- Engelsoüth T. F. -»7 61»
· · « « B. ;. ( Enközbingy M. TH. · - F —
» Zjällstag TF F. J» z 6 Eikustuuay T. F it ;¬
i V U « « « « « .
Bos Not-ni- T. F. - 7 — Fahluny M. TH 5" 2 « sk;
Borg-Cz T. 7 s1 Falkenberg- M; TH :;7-6r A;
Borholmx TF F. - » -- ""5. —— f» Falköpitxg- M. Th 6 --—»;«
; Bästady Ei FO. » 7 6 G sie » GF -4 »« s
« , ·« 4y T.- .« »s- -;
« Calmay T. F. « ---7 — ·G'renna- T.· F. — , 5-»-" ,
carcsHamm T. F. 7 615 Grißlehamm T F- 3·-- — «. « s
garkäkrpmgvtx TTF » gis GöxheborgyMTTHF «7 —J » »-:
at as -' « « » P · . F
cbstkttanstaw T.hF. ,. I 7 L6 IK almstady XII-F . « JA— « s
- . . , « U » · chmkinekx mM Th- H "- apgranch T.F T » « 9 6 i · z
· « , " , « ; cmtbttstmmT .F. , JöiH Zeensttaogmw M TH » g - . .
FI - , » . » « J « , , ,'0 F-— ,:- '¬
- Dalaröiy T. L; - 1 -«- « Helsikxgborgy T. F; I »Ist « ,
- - DAis T. · « » Ti: I clsittgöky T F «11«21—»f»».
- sdtocmmgH «)s,O. L. l Hemöfand- TzF » 7«· -»-» « F
« " s) chx Konst. Hofwet är derstädes wisset-Ha 7 sp « i ·