OCR Output

Häc- JÄTZIMA »Es-: HMOV z-, » » ’ « » » Jul- «Mänad0 . » , st
« MAY H""W QZJ H - « - . Wäderleken· G.Z."s

TTJZMFJEA Q- XØJJXEMZ Ti- Zxagsr Ignatius M III « Klth « F
XKØ H-:W Y- « ck-") I. » Om Tfohannis Wlttnesbökd, Ioh k. »
JE- E-« FOD MZ · s SM Zwecke« TM 7- 6 Abraham -S¬
Hy- WILL-XX 27 ZHJZ JEAN- iTM Isaac . IX går On «.--?-20fsms Fa
"x;Zj-»Z»;J »t-, »He-- »z» T Jakob Mc uppC Narmastl « - :¬
JXJ mkxz Z-. - »- ,- , s: O Thomas Ap. Æ 67 7 Klakk — »

- J

III-? ,,«»;4,- W7«s-x- ««,««’4- ,-ä--«-«4ys,-!«4 -» -,» T Jsoseph W 7,2·5«53Winter-S01st.lg
« « swøxqvmäø »F »«««-"-4«79ck1-7« JOZ F Israel W 8-4801Rk12-148«U«)" IT «
X kzq A XII-»O HJXYYJEXOLV Ist L Adam, EWC W W-« «". Kla« ’ 12 ?
- -,» ØØ NOT-»J- 4 « Om Ich Hecigasddetses Lug-»s¬

: . ..« » , », m - ' « - .
»Es-« ,s W . « ZZØZJVØKD kDa IT :1,32 Klart .
Z - ———-I-««»-»,« WX »Es-H . SK IU L .

Li» - sz- . « · f »T- - , a »m» kl.t 236.M".

. ALLE- Zwkngosz ON s» USE-X ««,-,«- «- · MMStePbD g K? F 8 O Såö

- - «- T s ( - » J » i» : . : T »so-b Evang Åy o
CHAØA J SEND-w- ;«-7««.-«« · : OMensIBaxnsQM 2, 4 Strömoln

- kat¬

14

15 .

16« »¬

i- -"» «—-.-·.-.7k« » » » » 31 Regu « -«172¬
Wf JJØ «- , s- Taf-VI DIE ?- «szsz ? DlåthjdasBxT M 4t33 Snö « »Is¬
» —-—-:i» «- M Z- LJOYHM Æ»H« » L Svlwestek Æz 5,43 Ochs-mark ig»
MJM ke- LL «« Xzy B XII-EX- O,«»»7-' H- Los- Pkts och kack- ske dcgyjo osaM kare! IF

M- -, W -»,· ·«,4-,- - C E, ,. --z ' » Ned Soken Upp » « c "
XX MA«W« XJZM PMB-, HGB-? L « thgm Titiltkpkm T. m. Dag.—- Tim. m » - THIS

»Ja-»g- NJJMEJAD - s, «:2-«7- H ,-,-- J- j . Hi 9, 2 II. 2,« 58 25» - np IF D MAY
.- J »-zzizw L JZKXXWMY ·.» .»1; » »»O g, 2 » YHZ 27 » - » g, -I»·: Z- 59
W-« is- "-«-—- « « « g-- s -.2- 57. 29«« - « ist« Z« :
J: steck-» JW M s « -» « g, Z » L, 57131 83 s »F »

-·-s- HEFT-; ,-2-;f" ;- . ¬