OCR Output

—-«— M««»-.W7.» PF. »¬

«,-«

- WiUtcf9 Mänadd Asz « xA

:- MJJ QJ MI; «««-M«««YF »Z: S agär « Män. Ned Wädetleken GE-? sz
,, ««« -""X ( «- « « - : · . F ( I-;
»z-J- JXZZF ZHJZM ;- » , 716 O Edmund Z- 2,t5 SIE- -. g »»
sszz 434-«-- XWMF - MONEY-i- SM» »»»»7,- 17 T Anian »s- 3-44 -—-" ¬

Es « »Es-M s--7- MW 18 qurimus M 5-—1"3 "-—- —¬

« JJTLJJ Iz- JEJOZL »J- igF Eusabeih st- Upp 0k1-7-55««’«« F ».»«
Z xsyy JSJJ OW« « « « « Om den Yttersta Domm, Matth. 25.. — -8 »
Is, J »-,-2j-O«:7 HEXE-z XXJZHL JLJ A- Skgs e.Tre"f. M 4,35CNarm.PonttW
TM W«-;-«-»;z» »A« « DIE-« CI . 21 M Heltodoms - Ms 5-I-7 « KMU »F » ·¬
; ZE-- RAE-« J.-«-..- Zwe- MZZ W- --H 22 T Cecina - Its 613 MAX-F »- , ¬

»s« zw- »Z» THE-» »F CH» WH- 23 O Clemens '« Mc 7,23 Ost-Kam HZY M

F f2:;·’· NØJLMMAJ MARTHE-;- JE, »Was-Cz :4 T Cgåtstosonus W :Z,4Z«»53 « —- .«-« kz

L »J-« WMW 4 s-« c4-;:«Mss;- X-; I NR Te IF ELZUFZ « · W II: 2580klfll,27fmd»x14 .
» -- -«-2-x DIE-»- »J- «O«-,Z,,-»«s-» «- »,,,»,, « s - ¬

» M- « »- W FAM- ;;;-c-.-.-:(-.— J. . - Om Chxisti turidcmde i Jetusctlkms WITH-« US » » »
? Jä-» zNFÆ L-·-- ask-X Max-M »Es-W (2s7« SEIiAdvend IF Fsms BRle Us¬
k- »Es-»F »i- »He-, Hist-» ...«-f"«««, - sM

H;
«?

.. ,..—«".-- , ;«-.» . « »» »..»»-.«- ..»..». ,.». ..»» »
TIE. ANTON-« » - ."M«F«4 .. «»8» · ·»

«- »F , S-» - «- 44 ists-i Z ¬

- »Es-»z- »g- Jyy -.·:9 T Saturninus K- « Ezz«
Ax-, X-,- ,..., - ---js-5-».-.- — sei-» O Andreas . is- 3-I7 ROSU s « ¬

» » Ezz. »»» » » « NedAAA»¬

« jy Js- f-» " Syst-—- - Oss , Sollen Upp Ned SVW UVP «
ALTE-, MU- « « «- ØZFÆJZ »Das. Tim. m. n e««.;».t»3»t» Tags THOSE H»Tz«;-3:«z»» ;
FJZCA FRWJXFØW ERN- « - ME« (7«"F" .« MS « IZ VIII-EV- «s-3:-;38-27 « I8"-537«. « ZEI- Z
F- I «- » —-K?- -- «-k-4«-««-«« - ;k z: Ist-ge syst-Ists » - Erz-« IF¬

- -—, ;.--y-;-Z - III-F gw- J- ZW« w«-3 ( z·,-8«-»sg - s- 30130 f» st««-8-.-4;3«"x »s-?

! »Kwa» M»»fr- Y»«« HJFJMQ »J- J » ·»« - ». .

s« JMEMA

» — » . » » «»» » »»«—« ; A » »»,«.»'«»’—- sp. -8 I-»,.» ««« —
Æ«!s«M-«J-Oss YCJLIAÅ JØOJJ : « » ««- « « - -x««.« , » «¬