OCR Output

.-- W————s¬

it·

··.sp nijojke oFig dereftee kjiijnci jiiiveeklas, ijppstiga siskcijjie jjk

ji -·.« — ’- Iz¬

Alt sajjijnji indiwider af flviisifkjir ärljgen äjerwjinda
jiti Minn- stölle fjsr nit fortpliinta sig, beidifes jifjven ge¬
ndm jejnfojeljeji ined fijgtjfogljirnji. Brand deßa jir det

jinjin ljitkjire äzjj bljijid fifkjirjijj jitt ofwertygci jin oni fän- ·

nijigjen derjif atj jajnma njdjwider ärligen Zierkjjjjjnjm Ifii

« -«·,3 »f. » w ..·j!·.·».;.·..»·.«· « « "

kmmk de UUdg r for-pk0ntinjjgs-jjden jäjj warji Morde-. « Z «

DZ det fZ fbjhiiiler M- Ein ifnaii likji ij wäl, gee· · · ·
nein en kkok hjiehällnijjg nied jifket i en jjjiß Eist- mikr¬

beinng det till en hbgre jifkjijinjjjg äji fbrijt;, sein jijjajj

gejiojn en klok hjjdhälljijjig nied jagten i ejijjjjß fkogstrakt ,«·
kjiji bjjngji den till hogjje afkjistjijjig. Meji Z cindrci jidjin ,¬
fojior jiijin likji jjikert fzbrr eller fednjire fisket i en tjjikj, s-«

ojjj maji, ijijin jirfkillnjng, med jijiej jijit, borjfdjjar jjjigiet
cisch de niogjiji fistjiijijss fojij inan föjjibe jagten i en trakt¬

ojn ijijijj jkjjjiee djjjren jjjider dein-H djägtjghets tilljiänd, ·.···så-—

fogljijna under derjid lektid, orh ijjjijir hinan jjii ägtzem
vajirie roinfjjk lägger ärljgenj sedjin hjin bljfivit tili

fertpijintjjjjjg jijdgejii jierji tiefende winkeer Fbr att läg¬

ists-ei Äxvj · ,«« ·.·

HYM«R.«. www-He «k«:is«.’ .

,-,«

gri- deßjj pä tjeijligji stillem der de befrbjis cif hjiji fjfkens - ¬

.Zg;

O

dinpeii dch jajjjla figj

, .

« Akt-HEL- -- -«.’sf’- - -- · ·’- ·

«·:«· THE-; .;-«2 - « J· TI·

¬

, s , -’-., :- ,
«- - — k-.

istijnjjijir vä erwiderij Äf rojjj- s«
keinen blii jijk-j)jieel, inen dnglee kjiji ej fortpljinta sigs deis

föefiji ajet, orh hde olikej fifkjirtsei Zthr en tid jif Zk ji- ·5—-·

kehka siera Zj , inne-ji de eiib indgnci tili fortpljiiitjijng. Un-« Z. H¬
der de fbrfig Zreji häller jig den jjjigii fifkejj mer pä grim¬

dnjne i grajinjkjipest afxde jijillejik der baji biifjvit frjinifddd."

in mer haii utwäxer desto iner gär han jjt jiä dinpet «·——Js Jj:;,
Fijken wäier jijjjejj flerji Zr jedjijj hjin bbrjjit fortpijinta
sieh ych njjijjdar mängji ejejjipel sojn bejvisji jijj deßji dijjr »z- FI¬

iallnickjjhet kjijiiiji hinnji en hbg Zldejx « « ..»· « «
IV allx stth fölier säjedes- - —

jjd Hwajje distrijxt jif kijfien dch bjinkjijnji i bafjvej,¬

fijir ett wißt- qjjjinjum jif fisk, fojn der· blifwit fbdd, fde

RUMU Ali-»Wer sig pZ djjjpen esEh som ditjijer Einnapr -"

«

Mämd iid hijjcijje är— for jiji kortjjlantji figi , « ;

eins Dettji qjjjijijjjni kjiji fbjjjiitiigeji, genoni de« jifkjijje
des· allj fdr storji jjijingd, jitbdcis elier, gejidni for-njjjcket ¬

Latier djig ljirjn under lektiden, fbr jilltid borjjkijijjjinas. .

eitj sijken blifjvit bortjkjjimd eller jjtfifkjid, Jan det ejidjist

-I.«

Z: o· Sedjiji sifket i en jvjßtrjikt jir fejstordh derjgejiojn «

-··J

x