OCR Output

.«X

- THE-zip . « « sWefketiwth . MajaM -.—:".«s;s3¬
Tiean .--. . sWWestea Ede gsz UfAmalfA . 1
Urrieahamnf z sWeriö .«-.« . , ezgsistaied .· , 22
Itpsalasf .- «1Wtllkol .- .-» . egkOja By «.-.s «, -26 «
Wadftena . 75Wumserbp .- 80sterhymd « 19
Exzssaibeegif « --«;««29W1tt1on .·--«..»20E .- -—;,
ss"·" - · T llti NOVEMBER s« I»

azkstadM den quönkopmg «. ZoSolfwitåborg . «
Christsala(ki.m) ZKongstsot « :Jön- « Wadstena . .
. chitstianopelf " · köpåiegs Lan 4Weakdemnswik «4«
J; . Hjof LizsjeoxdnmlmgSth LefWrtgstadf « 4
NFixgatorp -.-·2 cederkopttig » sz..-.« .«¬

s miDECEMBER f»«
eifmgsiässk den HLnlease » » sp 1 SkellesteaP »

. « 2
Backeby . 314 Ldfai geiKyrkstHo Cszkinnavlwsf . 1 «
Bruttafka ;z.-, 7Nybyfs . . 14Skjåftradf m¬

« Bote-byf . ixPaMaff Iilfueæhamufs .«

I . Halmstadka Pspteeisk . «·. , IUmeåDie .i.".. . 2
Heft-Waide .·x Achineäff Z. ; - kamerbyff s.
Lmkowsf »Es-kam ; . 100swer Temeäf 4
J Ex« « « — « «

It

7 E
9sE
i- E
10,s««sz«

nerhetfsssillftfseh

si¬
»F
» - ,¬

« « DE fiskeuema ufgoka en wigttki del eif« Stiercges hag¬

EJ

Nagot om ftfkerierna, s,n

bäflmng, börci de, likgfom all annem wär miättad leitelssälp ¬

mag, drifwas efter en miß plaffpoch demm ber ftpdta
Es pä natunvetemkapens gewisse De döra drifwas fpå ett

fädant fätkz att de,m-ed den möjligeix störfka Mastiuikg,för- »

eEjza den lätjgffa waeaktighet. FIE- detta ändatiial åe det ic-«

- oft zttau unerljmng föis dFigen fänga alle hgpad fäijgas kap;
tiitan man hör-, få smycket möjcigt är- spata yngfet ach de
emogna fiskam1,;»fä att mcmicke för sen koEExmaizde tid fär¬
stör fifket fde ffg och aged-A - Ersiirenheten Heer, aft ff-:
Keime i allmänhet äterwända årfkgeti till de Fälliem act
ferkpfanta sig Cleka), der de sie-kaee are foddh fä framstz
de ej bortiagas eilerdortikiämmasi ech man kan fätedev

s ke nog act naitja de bästa sike-redfkap, exiz icke Bellereättx