OCR Output

TO c · r «
[ · » . »z, Westerwtk- T. F-. - 6·-.¬
Ttekpr TL —F « 3 ,-— Wejxeräy M TH. .3« -.:» ,
TorshällO M.T F. « 4-- Weriöx T.»F.j - 7 —
Trellebcskg, T. F.. , J 6 »Win Mk — -5»— »
Trvsm T. F. - 3 — Wimnterby- T F.- ö- — «
« U » f Zdbpy T. - Jst B «
«U»ddewall·a- M Th. . · »s; 6 Y · , - »F v
Ulricdhamm F-. « 6 — YstadirTs F g 4 7 S¬
Umkåy T F.- J Å.7’6·. Ä
Ubfalm IF « — TIE· Ämåh Wär Th , 6 — » »
Wadsieum T. F —. III-, Äs- THF -; « 4- - ¬
» Warberg- M Tkx "7· 6 - « . .
. «WUFUZN· UM Th S. ;- HIRka- IN Th « i Js- ¬
-- W.1ryolu:- F. « 2 —- Dregttmdy ? . · sp « 4 E ¬
« WeidersbokxFM Ths ji 781 kaersnnw FF « 76 ¬
ernamos ? 7H Osthammgw JZ ZJ

? ««.
R

Bref till Norrigefafsävdag öfwer Strömstad ellet «"
« chrilstaö, allt efter a desamma tecknade Adreß- Orm,

och uppbäres for hinaer Lod. Io Skill Specke-.

Bxef till Ryßl and och Fisjland chartettas pz Orest-«
,«-l)amn eller KapamUTO vch betalas for dem fomsäjjdasss
pftvcr NGt-isiehamnF 6 ß. och öfwer Haparandaxxj Sk 6 r .st L.
Nyikg 032 FMEU Tofwet Grisiehamn hitkvmnxam f ;
de Vkefsx lösas af Emotragarne med 3 Skill , pch de szekk» ,

Hapamnda med 9 Skills 6 r: «st Loder.

Vref till utrikeks dicker betalas dfwer Helsiugör och -« UT

Hamburg med c Okwr Puso
Ofmer Ystad dch Grufswaldmed 24 ß

k?
«