OCR Output

- . s .. - sTocxHOLMS st Taxa samt Dass-Ha da
. Posten tillg awaij OrtyijärtfrZ ZU afgär, hwarwid M«
. Setz-der Måadaw T Tcadag- O. Onadag,T«h Thais¬
F-» , dag- F. Frcdag ochLs Lördag.
J · zs «·-sx .
a. · akB co. -fk. v fk r«,"
Is- « Murg-M .. T-.c) 7 — EkoliuudM Th. - 3 —
-sz · J - Arbogay Izu-IF Th. . zxj »i- kesiö- T. Fa 6 -—«.
; — s -.«Askers"1md- M. Th. ; —5 -L Elfkairlebyy T. FI: · aiLL
; Awestad, M Th. » - 4 -- Eva-schuij ..-F "-z s. j,
s- sx · ( Enkåping, M Thal- ; .-3«»-« ¬
.- « Biastad- T F -7«6 EfkiksstcawT »F as «
« Vormag- F» . 6 sp- - 2
j-; Dorähsoimx T. F. T J -J« Fakykcm . Th; .-,5«» —.
· sTFs ««· - 7"-» Falken erg- M. Th; IS.
Tokyo-tm- T F. ; .-; a »»5 -. Falköpinga M. Th« . ca —¬
szz Bästad, Tak. -, a- »J. s . G .
C U- , . · «-«- Gesick Ta·F.· - splk s«—
- Caxmary T. F. 872— Grennm T. F ·;5 ¬
J —- Es1«rlsha«-ZTJUIII«T.-«F. « -7-«-·6q-"Øxiß·lehamn- T. F. ZL
. .« Catlskwnm T. F.-« 76 GotheborWMTThF I-« .
CaIrlst.1d-SIT.Th.-» 6 — » a · ¬
F F Christianstaw T. Fa Z H Halmstada Tf F - « 7 —,; » j¬
- Christineh: mD M Th. c —. Zaparmtdm T. F. - gis-« —
· CkxnbrctshamgaTF , JE? 6 edemora- M-. Ti) 5—-..i » . .
.-D.«1l Hell estad , M- F szx ».,j» «
« « Dalaröm T. L. —- elsiagborgi T F; 7 Hi -.
s « » k- DLTSBVFYT « · 161 , cxsilelkoky T F Ums-i I
-. H . - - Drottnmgh.««)-O L-sz.«.- Hernösand-T F LIH - «
gsz — - - " « : f) Nat Koagl««. Hofwet är derstädeip anstand-. . «
"« — ix
a: « "" - » ¬
-— « —- , »-—»·. waww — «- Ms— JE- « — -— « «- - DE « «¬