OCR Output

j« C- czyv WM M- Axt-THE · «-»--ØM-CE

9 J

-? HZ EWJMIQJ J:- -«« z- »sp— «
in ZTZMHHJ »H- WCJÄZ MS , ji KFZZAM Hi

. MS¬

-·.»-——.--—¬

,6-· »H-»X«-»,Z- ,-k-5»7, c-«:cv:z-k«-»ssc? · Exzy DIE-Hi s
z-- j«

--j«C,-M»,«, Häzjx »·,,J JIUI Käse-M Eis-IX sz ·"-«791 —,. edit-III
USE-. , Eis-; KIZDHJIJ XI? - ,·«7 «WY-«

-(«-«.-..-2-5.-8 JE- -.-»-s»--.---.. k-. »-...;ö) HHHsp

,j"-— Fels-»- HEXE-»s- ZJMHL

Wy- Zskzk kzz7»;-L ««-;.·
Akt-. . If »«s.

JSLW «- JKMEM .
, T« ÄCPLJWZHU XVI-s- ÅM Ævt Æ-Zkt »’- VI ,
Its-E EQHJV ,M MAX-LA- EfssYXF «
J XE- II M HZJJIJ «»s-M«7 Mk HEXij «
463471 »Ah- ZW- Ja »- XMMmøwH s-» »W¬

MMMY MAY-Js- Häs: z? sitz-J¬

«-M»zj ·«-» »Mä; Apis-JO- XII-»Hi¬

F.Y·,L?--.« VII-X ØYJHXZJ JWM

RAE « Ae

Jst-»d- ;««. —¬

sSommar Mänad.

« Zwar Män«.

Wäderkeken
4 Zustan . M Klatt
· -17 T Botolf · H » Ec· Närmast
18 F Leontius M III-I » »New
kgL Sexwasms M sk« Mater
» -. Om den StcsbgzNattwardem Lucyi .
« «"«2·o Ssk Je. Tref; — M Okl. 4,1:7«e.m.—

21 M- Albamss

22 T Paulinus W
- 23 Q Adolvb - . W
- 24 Tik JOHAND DJÆ"
.. 25 F David ,Æ
«· - 26 L Jerennas - IF¬

Auedan

s- «

.,·

— v .

us¬

L

Ozn det bdktkcjppade Färet- Ln«c". IS.

si«

GstO

Z

,«6;

—- I
« -,7-«.

F

s. »«--. «
(SomM.-Solsi. ·9, - «¬

«Il

JOIÆKK of. m. «
Klassrt

lji

IZ
UT

E 3 Bondagånxz 1«5¬

« Mig- » '277 S F 3 e. Tref. V
.- JZJXKT Js- -. ’«4-JMXZ- kxz ÆØZAC «-- Ha ? ,- «-,2,7-7; 7W- 2Z M Lko . ’ » s z: O kl« 4-31 fo« Ins 16
·· III-E »- IZ T- ZIO W« .- Ast-,- .-" «- -«-««"«— III O MMI s W . « Mkng ·- IS
g «»"-; T: JO Ty. »Hm-OTku HIHZZH »H- C M ! Solen xtpp , — JNed Solen - . Upp )Ned«« ·
FAM» - - Js- , j« z NOT-z Dag. Tim. m» T. m Dag. Txmi m-. T. m
THIS-s- fsfä IF z- «- t-U,«; W Mär-, Z I7 « , El.27 2742 kl« 9y THE 25..«-k1, 2y Äs« J, Es
’ · ·«« »Ist-is « - « s 1 , , .
M Akk- X« M- UT FI· »J« .- a , »F - 19»-» -- si- 25 9- IS 27 »k. 2- 47 szx 9L In
T« :- , CH. UI-« Mt·--.— XE- Ij- ea». — Js- - Alt- Q JIJ , . Pä;9, 29128, ·9,
H c oft-M c- ;;?4 M X »-W«:« c-«Z;-sj ? ·23«s,.:-»· . »D- III-. g- lsITZ — di 9J Ug- It
iik Ap- « «- ---»- .— —--; .
" Ms zpw » H» »«-H, «4«--.,--zj«»- H- ;.f .»- , ,- »
« T ·«- .««- — - « ——s.-.-—" -« —