OCR Output

— ’-—--.-"-¬
L.-··c—-ds

; « ) TT : . T »J- WAJTT zkw Zä» Ø-»- ZXJHEX JTJ
—- JUNIUS, . ;-Z(«»- --;---«-. -2»y-,J-2s4-W-J
YJ -T-- - ) Män. IT Wädekxeken «GTTTstT«:— IT Æ?;:-«T st- DU» Æf ,,-v«-»
T .T T e »;v w-. .-J- ,-" TW - .
T Nccodemus XII » Cszarchsi Maj: F M XHJOØMVVZJØHØZ MØTZTJZ
4O Eraslnus M c- ZEUZII « T22TTI Hex-» - TT J: »Es-»Ja- T«- Æfywy ZMsz
T Marcellivus M «- · s- sp 23 Q- JHØ «" »i-. « »i-« »Es-I« Q-;
F -pO Wiss DIE-B RFSU :,;4 » ! Mzzw ØMHF .-—- » »¬
-L Bonrfäkius IM» H« (O?t«3, Oe« fu« - ? J DIE-L Jst-ä- EXMAE XJYÆK QZMMW Eis-.
Om Sm- NPCTFZIIZCEMU M ZOJ7ZZI 5 I THE-;- Hoch-· cføsksa kasT Most-»O if- »an¬
SsFTrefSOUWFT M? . » 2 ; »C- XII-M »z¬
M- Woher-I III IT-« III II ZIZ «« « KI- ZI szT
T Salmnon-J T ZE- Tåstkat Cz Z J si- XXM ;-I; - WITH-J HJJIØ
O ritle sp -, « at XMX f» AU- - .- « . ,¬
T Ywama »F ««T «." .T-StTk-BMOIIL EIQ ; XVIII ZWZZZN XII-:- w-;;7i-;X »W» WEI¬
. L -- --- -—· I XCVI-ZU .
F Barnabaä TRT T T IT - Z? I - F HFOOWÄW e-- i
Eikxi H ——— s . .. l. THE-»F M» »»»»», ,X-:I XII-; »- »J¬
Om rika OTJTTtTanIneu ockTj Lazar1t8- LuT,c.»— t . « »»««»»J»H- , z, - M
sz Sskk e. Tskrec »Q- u Aqvilina 25 JUU I » . ÆÄÆH y» s M» Jst-« »J: DIE-EI- s
isj M Elisa . . II is- CDIIJYII III« IX IIW JU- IV NOT-, HJM PJMLHZJE
IS T WIIUII s E « KHII · ·- T J« THE-Z , » KLVM Æk MAY-J¬
ijssk Jspp Jsdssoteu Upp Tde - - J-»-.:-.T. -,-«-,.J. J-« . « HEXE-pp -;
VII-II T"Iå"T’-TIZI· sit THIS III-II IIIYH ZE« kl. 9T- Tä- Ti-« « E T T IF JZ-.,.JW« « J«--«-«¬
3T·T-j--· T 922758 ;T««I,TT9J»2- 1T1«" - , « 27 :49z 29 SI. « T«i· e-« « oxwxstJJJIL - »T-A».-.- IMM«W-J ¬
S- y. 2,«:5-6 f— g, 413 ; 1, 48 « « g, is . DEV- Z- D-; M» Yes- III-»Ak-« B-?-k-D
-..:"7- IY 53 T- 9,«7«T-1354 TT« : 2I 47 g, I « « -7 JcZZXLI XWOUJLXJ ZWE- FOR-R I««-TT-Z·--c-«
«- - It ; ,- U f ck UT FJKÅÄ »H«,,·-· AJYA-«----»F XCVIva¬
.« - "« ii . 4.»—·T If :- FJLQ VIII-zä- Wxssscck nie-TM AK ZW- ,2kFZIZ-,« XII-I¬
. : X « Do T -T s« - «—-«-z..s-; »Es-.- »--—«3--«.ksp.k«sp-HH«I -,T.T?---J«, —¬

Fu JJ:.«