OCR Output

zzfxzp EMMMMOMJ »z- ,s,«;« XI¬

EINwa cr« »Es IM- sm-« k« s —- XZJJW

IX- 7 JDNÄMIHJ LJQJ ,«y« . JMz .¬

. »47««-n,5 (7;.- -k«xcf.

r»-OZ::;-«« kiiåF »E-- ;-;

XJMEZ LZJ?..Z OF«Q7L3« yrwä - « -«h-J««4¬

s « ,« ·«·»«,-« ' j?-s- « »La- TO -.-«
W «-k).-HV sz das-» ,«-HL»»H;-A»« zza22-Z,- ,«— ;:
foässsss --Zsy Märs- m«-C«-·.. J« Napf »p, »

OMJBÄWDZQJ fu«-AU- --Hk XX «Ts, sz M ¬

TM— »Es-H ««27,,7»-»--7 gw- -g;-,- --», Iss

' m --’««::--..· «· LYÆTP OTHE- ZU ä« TAF- kxfx XJNJL

TEFEWHX JLCØZx-L«sg7 »J-’-HEII’J-Tfh JFEIHJZ

M X-; il-«7?-C:-)7-x-7. XOVJZ III ans-Z - ZE- »Jng

JTIZD LETT;; ZEVPHVLTUADEJJQTJyJ -Oisd»-zuy

TO ftz kMkJ-·-i,s-Z«7

ÆOVO7J- ¬
READ-ex -».«- HAE- -«;;;- OFZ ,--.. «;---- Z-.

JHZH »Kr- ,s-o7-«-k-—-.. »s. M ,¬
" « ·· s««H-KHLH-HH7:

Hi

-2-»-, Jsp
J- .-, «fy(-zkz-CAPO--I7
»Z- M JJMØJXJP Cz

WE- «- ’-—«,-,-—-2« f-««——-s-J 7s

I j¬
ZU kys «- .-, .

" T Das-gar¬

. ,

Ihm WITH-Ach
M811.0·Upp

Mädcrlgketh

. ZIS L Marcellus ) gis-I F«m. Stroiswln
« — Om Brållopet i Cana, Jok) 2.

- ·
ff

I «¬

kss21 T

M
»F

- s
I- .

22 F

23L

Hkxjctc
Fabiaw
ngnexta :"
Wifxccmäks

, 17 SSKQTreZtsD Pä- O,40
18 M Ulrich «
«19 T
»U) O

GEI« 25559
8

QFET4
E 514
HFGS

Etjxcrentia HX 7, 7;

25 M Pauljxs

- Es T
;9 F Wakeiius Ix;c4
Gumlla Es r. Js;

Seien
Dag.

¬

Upp

9-48

eSolen

Tim. zw; - T. nJDagx

kl;

SFZ
842

.8- 25 ·

III-O

-» kko Z, 28 Es
’ z- 31 27
äk 35 Ts

Z- HQLZG ..... :

Muts-states .
M XXVII-OTHpr «

. Klait
O DIE
Klark

--’¬

sZMuket

INqu
Reg»

Kkart

Dimnza « —
SJJEH
, Jesus sofwer SIEpr Matt-He ss
Zzi S skxs e.Trett.D. OF

Upp
Tim. m.

»s¬
sag

¬

( . « sm Hoftmtgmannens Tini-take, Matth» Z¬
24 SEZQTrett D-.R Red« Eg¬
R 5-27
2·-6 T Polxzcarpus »Es
Wyfos wmus »Es
chRjL

TkI 6 ,19 em- irr

·J13

-»8·,20 C Tkåxwßst Jst-F- «

Jzktw el?

«0,37 DIE-Odem II«