OCR Output

Fotmorkeiserfs

Iår inträssar Sokformorkelse den 23 Febr. .,sp 2 Mart- « .
18 dArm- och M änfärmörkelse dekk 9Mart.famt2— Sept ,:. s¬
.hw41ken sistnänmde endast bxir hör fynlig. Den börmr kl-. ¬
,,10,2 e. m.o och jfjukar kl I. 1,38 f.;1«s«., men hccr tmdjer tiden
Zwar-It total Träfn kl. u e m. till -kl,o »; 0,41 fzs -·r"T-U.s -..- .

« — -·-;·

L
f
I
« .¬
Os- F¬
P
s
L
T

« « Tecknens bæmarkelsa » , III-F »
W Beter Sön- Ich Hogrzssdazarr . colen · , ?
Izi Uranus.. tz Satikmu Wszsxkez Cz Max-z :--».F»»
L Betims d Mercmms C Månen»— Nymzm · ;¬

O FIEDLER QEDMLUS ullmåne e Redan E

GSksia Qwarreren I Men» M- Oxen. .»-- ;
M Txyklling. III-g Kräftan. R Lexonet »F «j«;—-k-;:¬
- Jungfrum IT Wägen» HJK Skorpion. »F »z«
Skytten R Stenbockem , H Wattumannem , F
I Frskame f;11j.-fonsitddagm e. m.eftcumd- ·
- dagen. kl. kkockan g Maneno uppstrgande, ZF Red- -- i «¬
· fkgcmdc genom Irurkretsext ( Nedflyktmng till
Terrexfolxande och )- Uppflrstkhmg till foregäende dag; IF
szfks Gamlå Stysen.-. ch Månens App- dch « ,.:
. Nengng trllhora de rztsatte trzkttrtarne—foriijrdda- «.
;-»szFF-en ekle-r efterimddagen, alltsom de ftå eftxr ella « ¬

Tores-Mde » » F