OCR Output

I
f

» ,—--· Huddtkswakxh III dekk Erte Åkerskrdm. —- Wetter

Attthh I Reetg Mag. Seslla ein«-— kkskilstunw hoI Biokv

. Herttddh. —- Amäl, II Bd N- P Coll lliattde
—- W?Ibtt, hoI Bokb.A A Brander-. »s- Umeä , hoI Hat

»- delImauen Södetsmarks —- Pikeä, hoI Rådmemen Skog g·. ¬

Kisme hoI IFttU M. Swed dberg-—- » , ..
F- Del lpltin.t—-—s — Uddewalla, hoI Bole "

is II, hoI BrukIföer Fr. Sesndletu -- Äfwenfvm tell All
tnänheteus ännu större beqiv ämlighet, tillgäng inom FörilkF F

famlmgarne biifwit erbjudeU enligt Kungörelse i alla Ri¬
ketI Kprkor, hwarf färutan Fbmdarne i Städernek ach
pä Landtmarknaderne der-me ro försedd de-. R—P"arti- riseit

oför todtde Almanachots Exemplar »J- Ricksd. 16 ktll

o t· was-de ditox häftade e urete D New-A Bmkso
HEer- Contaut Mal-ging ch E « L