OCR Output

p Je» ’«’ .
·(

» ckeftsammiar . zTeosaZs «. 28 Wzmmekbxse .. r ·
« SUW «- UIUUW MM « ·)Wisttsj.össs . esse . . . « -«
« Seåteångss . . , gupsacafse . .. 2 stadss . . . 13·--;»»»;z"
· Streu gnäsM goWad steuer — 7 smälskz . . »O Kort unde«rrått« lfe Vm den så kallw
· CCrltikblkmtstadEU C 2; Karberg THE-. . Brä- Ätwez . . . 23 »k« l- s. l this kreaturen
« sz O . « e ertvi O« z ja s« I . . 2 1 o ä O ¬
· ThorekhällM .s·13Wegra EdM «14gsterbpe·nos . «. 27 « de Lungtoun · )
- Tinfkitshufwlth vWeriö . -.. . 6 - s« · " « «
» T Totup .- 6Willkök.- . . »so· » , ! (Ur Veterinär- Jnrättningens i Stockholm eireulem beek
.»« » » » : « · »H. » ji « s « « X L 6 s
« « «- « ,« « - « «Uti· NOVEMBER « · . - —: » T YRars Vch· Juli 182 ) « « «
Tqu adP ·. Jxengatorp ·. ·.« Sol wetsbot . » « — « .- y· ;, -:. . · « « . s« defk
. ; .» sek:stkåkgp(elem) BKTIZZIZFID gnk.L.43B30xdstena XI » II . - · » · .· : -- , , » .
« - - m 2 ema « A-»
» iHjose » « « 27 Soderkopmgg « ·- zz Wszxgstadkrswik Z Lungröta Pallas en fjukdoeet hIcmd hästarne,hwars anmel¬

I
!
s
s

uti D E c E M B B B . "s sk« Lande pttrar sig :derigenoiu att fodetlusten förneinsskas, hästeit «

IBLUIBZV — »- ,9 Skmnarzmzk «- är trö.g, äeer wåI ånnu godt hö, men lenmar alldeles hastf

Älssiwsask l8

z · « Backeby : »v: 15 Lofanger Kprkstsku Skxåstmdsse · J « - te-fodret. — Uibrottet ger sig tillkåema med hetta i mun- ,
; XVI-P J- : If Yåbsssk - ITHIITZUZTUUUMU s- Z : · nen och kring ögoben.. Mumeens stemhmna, msidaee af .

s , als:1stad:. .«sz issxpiteåzlk III . IWikjwikgbpsL ögonlyckem åiwensiom det så kaIlade hwitögak äsro bIod-».:

i· ·ZI1·i·-Z·YIZ. I LYEHFFFUI « ’·«-x·b«J9öfW«-FTVUUU· 4 · spräugde- pulsen hastig ochfhöæ lemmen W MDIUW Er «
! X xizzukdpmgsle —-·.« IiSkeIIefteåsk"·. « Z - T Uthängande. Heiden emellcen gandschekne UUIFZUJ »Ich- k T·
L - - zHsz JI » . « « « · bringan är i femn rhrelseL åfwen då diureI ej Höcker-«

· ; s · — i · HM — » « stankome gä pä samma sått somi swårt qwkckdkiass DEU

szs ·’sz . « · « . sz » « « « · « « ur näsan utiandade letfteexär ganika het, bittret hostar need
" « · « · · · «- . ett skarpt Täte, oeh Iägger sig i korta Weisen « X « ¬

,