OCR Output

« ! l v « M l Ec- AM- »F Z: ZM
" - W diskkleken . , « « » Mk «
- Klaxxt Apr » , - .- . . , ·

6 O Skgtsnmnd

zO 7.T Stank-Maus ¬

-- « 8 F Achatius «

« g L Timothpus

: . Om Christi gäug hill Fadrem Joh« IS ( «·-- «
»- SF 3 e. påsk MS w Bsondagm
« M Mafnerstus Msfg Q . - · X
::»« äu T Eharlvtta , W g
.-3 O Serwatiuss ji«-M CZ
" 1"4T Corona s ..FX’»g

J somit » yk ; Z » - » « · « « .
. I F Ä EFH —« » ·· ,« , « . · , · · » , '-.-,¬
Pekkgymus ,F)’· .» » . - - — i, - ZWE-- FHIE
»E·zs Stole Upp Reh Solen «.·« : ·« « . « ,« « ;-«;:s-W »J¬
v Das Tinte mo «— TO ins Dag· ge » « · ’ "· « »««»,««-»«.·««e« . s , . , « G « « - WM · M (- «
.. U. 4, s M. 7,J55 9 . jki - » ·« « z WT . Y¬
.sz ««··«--"·8, o· 11 ·· s· . »» X EF , . , · · · «- . . ,- -«-» ·«0 !
— « -. « .- .- . . MAX-«- CH- z ID- »

Ä JZZXIWHZMkX »Ja-NOT ·s «
O SUCH-« J -. · c- ---- ·« «·

.