OCR Output

Fsrntörkelfer.
Jaga förmorkekser Miwa des aß i är fvnltgas s¬

« . I

Cl - . . » s» « » . » » » « . » »

x - L Ä » » » » »
- v J - . » » ,
. -’ , . · X »

’--- .·
«x«

Tecknentz Beniärkelfa «,.,«

sä- Betyder Sizii-»Ich Dögtxdsd gar. O Seien. Jlxl -»- ,
Manns-. d SaturnUZ. A Jupiter. VI Marg. NO »
Benutz- d Mermer CMånen.. GNVW neesz »
O Första Qwarteret. O Fallmäne ellesr Redan«,
O Sisia Qwarteret. IF Wädurem M Oxeln-.»
disk wallmg W Kräftan.- IF Lemnet.Sk(H:-« »
ungfrun. M Wägen. MSkorpiow »He V » »
sen» R Stenbocken. HI- Wattumannm ? »» . »
Fxskarna f n1.förnnddagen. e.m.efter»mtddage ;
kle» klockansx gMänens uppsttganda « Nedsttggib
de genom Dxurkretsem cNedfthtmngttll eftexo si«
fein-de osch )Uppfl ttning till föregäende derg.d änqw » » »
Gatkila Stolen. Wid Mänens Uppsach Ne gt I - » »
tsllbdra de ntfatte ttmmarne förtmddagen aller-es fer- .¬

nndyagem allt fom de stä eftee Mr fsve Faust-In »

.L,
8. I
s.
.»x.),«

. » s k» c· - » . .» » .I« » ».·. »
. . », » s ».Y, - . . «¬
, »E· , «- »»«e-··«-. est-» .. ¬

, -»«