OCR Output

metotttas J

Zästctenbocktnv {flags-1: blaud thkashaanat 0135351
gutes stillcistäkttdö. — Kommst 1 ster« mcd Sohn-«- rs
Jan osch otn 1111b11atte11b. 23:11:11.1

- samt-Jus somwtd ärets bot-kein ttopeyäkkex gingka »

» littga For odOct 11111113- mkommtttkrcssktain
tbiidååä 185 kötelse 51° txt-just nkätkbar iMajU »Es-sitt

» Dä- Mthykes 11611- retteng M direct o-Eh?- fräkt
, 151111411114 mafia Iikt ZEIT-er midttatten 11.8- Hatt
.» --i-:.4_-314) unodagetx 4. 16 $5411;

:;·- - 13... upuegg Itsndtgt i Wägen, der hatti Mart.
« ostwättdtk g du«

törelsen ff¬

29 Apr. och middagen d.k 17 November

. -.-E&1 der 115m Juoiter d 4 i denna måtxakzstedxzehn
f" szxtngåthatt i Skorpion- was-est 131111 E « DR . 5111111" « E

11. nstänadzs {than—1111114115 stzexttth sktiä 111151441
ogxxar taid stets flut Htxtmit ijt i Watttthits
' « tax- i (fiber tntduatken b.- 30 Inno- "
« vomtssätt [16111111 as tolttstjernaz sont-tagt Länng öster¬
tkän Stika tot Mai ach sagst mcEem Ort, satzist
131i“ gankka TM

Inst-disk F

1333111111} Ei Och- Wstät b. is Makk 13 Ja

6) 1 det stammt 0111 wars-sama

»Es-XVI “b LPsCUde Äk 1828 .
Uranus ät« 1 [1111311114 och guter 11.5, äkoti MMM - - s«

Zweck »

act tka strettvgtad pd) iJulj Freitag-ca ¬
Wester åtspö sitt-— . Åt 1 söder mtdnatten b;

Ihr-Janus Zc 14431-3111- sit-ZU Sokm b 1 MINI¬

« Qee stammt-d Tau 115141114111 bät ander den 111 1:14~
Xa ärsIdettx kmtna ttpptäcksas 11 53911 311113 0111 saftxtartta _.

3 , 33:32¬
s ”j '

1. ' s
" -«- " "'.";».«..
“ Jk' \' I
' ‘M‘wzr... « ..

-= “an wo

, » "I, , . s - «
. w - «
PU- » 1.1111“. ,“ "I i f: "I